Niveau Maas gestabiliseerd, Roermond 'ontruimt' wijken

MAASTRICHT, 22 DEC. Het water in de Maas bij Borgharen is vanmorgen niet verder gestegen. Het niveau heeft zich gestabiliseerd op 45,87 meter boven NAP, ruim zes meter boven het gangbare waterpeil voor de tijd van het jaar. Rijkswaterstaat verwachtte vanmorgen bij Borgharen een daling met een centimeter per uur.

In Maastricht en Roermond staan straten blank en zijn enkele kelders ondergelopen, maar grote problemen doen zich daar niet voor. In Roermond wordt de hoogste waterstand naar verwachting vannacht bereikt, met een niveau dat ruim een meter zal liggen boven dat van januari dit jaar, de laatste keer dat de Maas fors buiten haar oevers trad en voor grote overlast zorgde. In Roermond zijn de stadsoevers de afgelopen dagen versterkt met zandzakken. De gemeente heeft vanmorgen ongeveer 1.500 bewoners van de buurtschappen Ool en de Ekkert en vijf wijken dringend aangeraden hun huizen te verlaten. Volgens de gemeente zal door de wateroverlast vrijwel zeker de elektriciteit uitvallen en zullen telefoonstoringen optreden.

In het dorp Wessem wordt geprobeerd een verdere opmars van het water te verhinderen. Aan evacuatie van bedreigde bewoners wordt in Wessem nog niet gedacht. Het water zal tot kniehoogte komen te staan, zo verwacht de gemeente. Een aantal veehouders langs de Maas in de buurt van Roermond en Venlo is geadviseerd hun dieren naar elders over te brengen. Een enkele veehouder zal ruim duizend varkens moeten evacueren. Volgens Rijkswaterstaat overschrijdt de gemeten afvoer van het Maaswater met 3.100 kubieke meter per seconde het record van 1926.

Vannacht zijn ruim 30 inwoners van het dorp Itteren geëvacueerd met behulp van een helikopter van de marine. De evacuatie van andere bewoners is in de loop van de nacht gestaakt in verband met de sterke stroming. De meeste van de 1.200 inwoners van Itteren verblijven op de bovenverdiepingen van hun woningen. In Borgharen is de wateroverlast minder, omdat die plaats wat hoger ligt.

Hoge waterstanden hebben ook de buurlanden getroffen. Het zuiden van België kampt met de ernstigste overstromingen in meer dan zestig jaar. De Maas stond gisteren 4.72 meter boven haar gemiddelde peil. Een deel van Dinant is onder water komen te staan. “Het water stijgt nog steeds, ik heb nog nooit zulke ernstige overstromingen gezien”, aldus burgemeester Antoine Tixhou van Dinant gisteravond. Tachtig patiënten van een ziekenhuis bij het centrum van Charleroi moesten worden geëvacueerd doordat de Sambre buiten haar oevers trad. Boten voorzien mensen die hun huis niet kunnen verlaten van eerste levensbehoeften, aldus een woordvoerder in een Brussels crisiscentrum.

Pag.3: Advies verzekeraars plavuizen te leggen

In Duitsland bereikte de Moezel bij de Duitse stad Trier een recordhoogte van 11.23 meter. De politie heeft voorbereidingen getroffen om het lager gelegen deel van de stad te ontruimen. Op de kerstmarkt in Saarbrücken stond het water tot kniehoogte. De Rijn is wegens de hoge waterstand tussen Keulen en Oberwinter gesloten voor de scheepvaart.

Ook in het noorden en oosten van Frankrijk zijn verscheidene dorpen ondergelopen. Vooral Lotharingen, waar het al dagenlang regent, is zwaar getroffen. Bij Longuyon moesten enkele tientallen bejaarden worden geëvacueerd. Veel secundaire wegen in dit gebied en in de Elzas zijn onbegaanbaar. De zware regenval zou ook de oorzaak geweest zijn van de ontsporing gisterochtend van een Franse TGV-trein 130 kilometer ten noorden van Parijs. Zes passagiers raakten daarbij licht gewond.

De leden van de vaste Kamercommissie voor verkeer en waterstaat willen dat minister Maij (verkeer en waterstaat) hen vandaag nog informeert over de gevolgen van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Volgens commissievoorzitter P. Biesheuvel is het van belang van de minister te horen hoe de waterschade zal worden afgewikkeld. Ook wil de commissie van de minister horen welke mogelijkheden er zijn om dergelijke overstromingen in de toekomst te voorkomen. Biesheuvel zegt te beseffen dat het ophogen van de dijken alleen geen oplossing biedt omdat de ondergrond van grind langs de Maas zich daarvoor niet overal leent. Minister Maij (verkeer en waterstaat) is van plan nog deze week naar Zuid-Limburg te gaan om daar de gevolgen van het hoge water in ogenschouw te nemen. Als het water in de Maas weer is gezakt, wil Maij nagaan of er maatregelen moeten worden genomen. Welke dat zijn, kon ze nog niet aangeven. De minister zei dat ook de Rijn voor problemen kan gaan zorgen, vooral in de buurt van Dordrecht, waar de afgevoerde water van Maas en Rijn samenvloeit.

De bewoners van Limburg zullen zelf voor de schade moeten opdraaien. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars in Den Haag vanmorgen bevestigd. Er worden geen verzekeringen afgesloten tegen overstromingen omdat risico's te groot kunnen worden. langs de Maas geldt daarbij dat van een zodanige regelmaat van overstromingen sprake is in Limburg dat voor de verzekeraars geen sprake meer is een aanvaardbaar risico, maar van de zekerheid dat ze schade zullen moeten vergoeden.

Volgens een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars zullen de bewoners die langs de Maas wonen in gebieden die geregeld onder water komen te staan, zichzelf zoveel mogelijk tegen waterschade moeten indekken, bijvoorbeeld door geen vaste vloerbedekking te nemen maar plavuizen.