Fors overschot op betalingsbalans

Nederland heeft in het derde kwartaal een overschot op de betalingsbalans geboekt van 3,7 miljard gulden. In het tweede kwartaal was het overschot 4 miljard gulden.

Werd het overschot eerder dit jaar veroorzaakt door een inzakkende import, in het derde kwartaal was exportstijging de voornaamste oorzaak. Ondanks de recessie in Europa bleef de export naar Duitsland, Frankrijk en België op peil. Het grootste deel van de export naar die landen bestaat uit voedingsmiddelen. Deze zijn minder gevoelig voor conjunctuurschommelingen. De export naar de Verenigde Staten en Azië vertoonde een sterke groei.

In het kapitaalverkeer ontstond in het derde kwartaal een overschot van 15 miljard gulden. Een kwartaal eerder was er nog een tekort van 5 miljard. Per saldo ontstond er derhalve een omslag van 20 miljard gulden, waaruit blijkt dat de gulden in trek was bij buitenlandse beleggers.