FAO: voedselsituatie slechter door oorlogen

ROME, 22 DEC. De wereldvoedselsituatie is ten opzichte van een jaar geleden in geringe mate verslechterd. Dat is vooral te wijten aan de talrijke burgeroorlogen die op dit moment woeden. Vooral in Afrika dreigen grote voedseltekorten

Dat concludeert de VN-organisatie voor landbouw en voedselvoorziening FAO in haar laatste 'Food Outlook'. Behalve in Afrika dreigt acuut voedselgebrek in Oost-Europa, Azië en Haïti. In totaal zou in zeker 20 staten hongersnood dreigen.

Het wereldvoedselprobleem is in de eerste plaats een kwestie van tekortschietende distributie, aldus Edouard Saouma, directeur-generaal van de FAO. In principe wordt voldoende voedsel geproduceerd om de gehele wereldbevolking te voeden. Maar oorlogen en economische chaos verhinderen dat het voedsel de mensen bereikt die er het meeste behoefte aan hebben. Ook wordt de landbouw soms onmogelijk gemaakt. Die heeft meer te lijden van oorlogen dan van een ongunstig klimaat.

In Afrika dreigt nu hongersnood in Angola, Boeroendi, Eritrea, Ethiopië, Kenia, Liberia, Mozambique, Nigeria, Roeanda, Sierra Leone, Somalië en Soedan. In Europa is een acuut voedseltekort in Bosnië en de voormalige Sovjet-staten waar nu burgeroorlogen woeden.

Daar tegenover staat dat de graanoogst in 1993 ongeveer vier procent lager uit viel dan het jaar ervoor. De mondiale graanvooraad zal daardoor aan het begin van het volgende oogstseizoen waarschijnlijk zijn afgenomen tot 316 miljoen ton graan. Dat is 50 miljoen ton minder dan aan het begin van de laatste oogst ter beschikking stond.

De FAO schat dat er voor het inmiddels half verstreken seizoen 1993-1994 maar 114 miljoen ton directe voedselhulp ter beschikking staat, vergeleken met 15,1 miljoen ton in het voorafgaande jaar. De FAO tekent aan dat landen gewoonlijk snel reageren op acute problemen. “Wat duidelijk is, is dat het niet mogelijk is nog een groter beroep te doen op bestaande voorraden”, aldus een FAO-woordvoerder. (Reuter, AP)