Drs. A. van der Hek (56), oud-Tweede-Kamerlid ...

Drs. A. van der Hek (56), oud-Tweede-Kamerlid voor de PvdA, is door het bestuur van de Vereniging van Hogescholen, de HBO-Raad, voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Hij zal - na goedkeuring van de benoeming door de algemene vergadering - in mei volgend jaar de huidige voorzitter, H. Kemner, opvolgen, die dan vier jaar voorzitter is geweest. Van der Hek is nu nog directeur van de NOM, de maatschappij voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven in noordelijk Nederland. Hij was van 1973 tot 1987 lid van de Tweede Kamer. Via diverse nevenfuncties is Van der Hek de afgelopen jaren betrokken geweest bij het hoger onderwijs. Zo is hij lid van het curatorium van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden. Hij zal zijn directeurschap van de NOM opgeven; het voorzitterschap van de HBO-Raad is een volledige baan.