De Soet moet positie bij Ahold opgeven

AMSTERDAM, 22 DEC. Oud-KLM topman J. de Soet heeft gisteren bedankt als commissaris bij Ahold, als gevolg van het verscherpte toezicht van de Amsterdamse effectenbeurs op beursgenoteerde ondernemingen. Volgens de beurs zullen ook bij andere ondernemingen bestuurders moeten aftreden.

De Soet, tevens commissaris bij Martinair, Holland International, de Grontmij, Van Ommeren, de PTT en de RAI, gaf zijn positie bij Ahold op omdat de beurs heeft voorgeschreven dat directeuren, commissarissen en bestuurders van stichtingen die aandelen beheren, geen dubbelfuncties in dezelfde onderneming meer mogen vervullen. De Soet is de eerste commissaris die consequenties trekt uit de nieuwe regels van het beursbestuur. Hij blijft wel bestuurslid van de Stichting Ahold continuïteit, een stichting die is opgericht om een eventuele vijandige overneming van het Zaanse bedrijf tegen te gaan.

Dergelijke dubbelfuncties zijn volgens bijlage 10 van de nieuwe regels van het beursbestuur verboden als strijdig met redelijk te achten beschermingsconstructies van ondernemingen. Volgens een woordvoerder van de beurs zijn meer beslissingen als bij Ahold te verwachten, maar hij kan geen schatting van het aantal geven. In bijlage 10 gaat het om een grotere scheiding van verantwoordelijkheidheden bij de betrokken bedrijven, om de onafhankelijke positie van administratiekantoren die een pakket aandelen beheren, te bewerkstelligen. Als bestuurders van ondernemingen ook de dienst uitmaken bij dergelijke stichtingen, gaat de beschermingsconstructie te ver. Als het bedrijf een 100 procents-belang heeft in een administratiekantoor dat de aandelen beheert, mag een lid van de raad van commissarissen geen zitting hebben in het bestuur van het kantoor. Op die manier kan het kantoor zich onafhankelijk opstellen.

Deze bepaling treedt pas in werking als er sprake is van een statutenwijziging bij de onderneming, en dat is kennelijk bij Ahold het geval, aldus de woordvoerder. Een aantal ondernemingen verzet zich nog tegen deze maatregel, met als duidelijkste voorbeeld CSM. Dit bedrijf heeft een proces tegen de beurs aangespannen, met het karakter van een proefprocedure.