Comprimo door Stork gered

ROTTERDAM, 22 DEC. Ir. P. Koppenol, directeur van ingenieursbureau Comprimo, had een probleem, een levensgroot probleem zelfs. Zijn bedrijf maakte een zeperd in Zuidoost-Azië die hij niet kon goedmaken. Stork lost zijn probleem op: na zeventig jaar krijgt het bedrijf de meerderheid in Comprimo.

Comprimo leed vorig jaar een verlies van 25 miljoen gulden. Dat lijkt op zich geen reden voor het luiden van de alarmbel voor het grootste ingenieursbureau van Nederland, even afgezien van de meer op infrastructuur en milieu gerichte Heidemij en Grontmij.

Maar het was meer dan een incident. Comprimo's eigen vermogen was zwaar aangetast: tegenover elke gulden op de balans stond maar 15 cent aan garantievermogen. Concurrenten als Heidemij en Grontmij zorgen dat zij tussen de 35 en 45 procent garantievermogen hebben, want als ingenieurs eenmaal met de armen over elkaar zitten dan vliegt het geld het bedrijf uit. Als ontslag al mogelijk is, is dat voor een ingenieursbureau wel de laatste optie, omdat met de kennis van het personeel ook de toekomst van het bureau verdwijnt.

Koppenol kreeg nog meer last met de zwakke balans. In het verleden waren ingenieurs urenschrijvers. Opdrachtgevers hadden toen geen interesse in balansen. Voor urenschrijvers is reputatie het belangrijkste. Tegenwoordig krijgen de ingenieurs hun geld moeilijker: een strop die leidt tot een verlies van 25 miljoen gulden geeft al aan dat er meer aan de hand moet zijn geweest dan alleen leegloop. Steeds vaker moeten bureaus een project aannemen met alle risico's van dien. Turn-key en lumpsum zijn gevleugelde begrippen in de ingenieurswereld geworden. Ingenieurs moeten nu risico-inschattingen maken, maar bovendien kijken opdrachtgevers steeds meer naar de balans en die zag er bij Comprimo weinig bemoedigend uit. Daarmee zou Comprimo in een vicieuze cirkel komen van tegenvallende winsten en teruglopende opdrachten.

Vandaar dat Koppenol begin dit jaar, twee jaar voor zijn pensioen, terug moest naar zijn oude werkgever waar hij 28 jaar had gewerkt, de Shell. Hij moest vragen of Shell, net zoals de andere grootaandeelhouders Ballast Nedam en Stork extra garanties wilden geven, anders zouden de opdrachtgevers voor 'turn key'-projecten het wel eens kunnen laten afweten.

Storkbestuurder prof.dr.ir. A.W. Veenman geeft aan dat de grootaandeelhouders direct het garantievermogen hebben versterkt. Met hoeveel wil Veenman niet zeggen. Comprimo is geen beursfonds dus wist de buitenwereld niets van de geheime besprekingen, alleen de potentiële opdrachtgevers mochten weten dat de aandeelhouders bereid waren om Comprimo te redden.

Het werd echter slechts een tijdelijke arrangement. Of Shell en Ballast Nedam niet verder wilden gaan, of dat Stork er echt iets in zag, wil Veenman niet zeggen. Hoe-dan-ook: na zeventig jaar aandeelhouder van Comprimo te zijn geweest zal Stork nu alleenheerser bij Comprimo worden.

Stork heeft geen moeite te betalen, het bedrijf had eind vorig jaar een kwart miljard gulden in kas, maar krijgt wel een hoger risicoprofiel. Veenman: “Iedereen kan een proefbalansje maken waaruit blijkt dat ons eigen vermogen iets verwatert.” Onduidelijk is of dat hogere risico dat Stork en Comprimo lopen ook vertaald wordt in hogere winst. Veenman: “Dit jaar komt er voor Comprimo geen spectaculaire winst, maar we hopen op verbetering in 1994 en 1995.” Veenman mag al spreken van wij. Koppenol mag weliswaar tot zijn pensioen blijven, maar Veenman wordt gedelegeerd commissaris tot Koppenols vervanger is gearriveerd.

    • WABE van ENK