Clinton is populair maar wordt achtervolgd door zijn verleden

WASHINGTON, 22 DEC. Net nu zijn populariteit tot 58 procent is gestegen, kampt president Clinton met een nieuwe golf aantijgingen over vroegere seksuele en financiële avonturen. Het Witte Huis is, in deze normaal zo rustige dagen voor Kerstmis, in vol bedrijf om de schade te beperken.

Clinton wordt achtervolgd door zijn verleden in het deelstaatje Arkansas, qua bevolking niet veel groter dan een flinke Nederlandse provincie. Twee voormalige agenten die Clinton in diens vroegere rol van gouverneur van Arkansas bewaakten, hebben voor de televisie verteld dat ze met veel vrouwen afspraakjes regelden voor Clinton, tot aan diens vertrek naar Washington toe. Na aanvankelijke aarzeling en wat gewetenswroeging hebben de meeste kranten en televisiestations dit verhaal verder verspreid. De talkshows en nieuwsprogramma's hadden het gisteren het nauwelijks over iets anders.

Ook maakte het Witte Huis bekend dat Vincent Foster, een juridisch adviseur van de regering, bij zijn zelfmoord deze zomer een aantal papieren over Clintons financiële verleden had nagelaten. Die papieren hebben de autoriteiten die een onderzoek instelden naar Fosters zelfmoord, niet gezien maar zijn aan Clinton zelf overhandigd.

Het Witte Huis heeft toegegeven dat president Clinton zijn voormalige bewakers en deelgenoten aan zijn privéleven onlangs had opgebeld om te vragen wat er aan de hand was met al die beschuldigingen. Volgens de agenten bood hij een van hen bij dat gesprek ook een baan aan als hij zijn mond zou willen houden.

Het verhaal over Clintons avontuurtjes werd afgelopen zondag geopenbaard in een conservatief maandblad, American Spectator. Ook twee verslaggevers van The Los Angeles Times hebben viereneenhalve maand lang in Arkansas diep in het privéleven van Clinton gegraven. Uiteindelijk haalden ze de gedetailleerde telefoonrekeningen van toenmalig gouverneur Clinton boven water. Gistermorgen zijn die gepubliceerd in The Los Angeles Times. Daaruit bleek dat Clinton van 1989 tot 1991 59 keer met de zelfde vrouw had gesproken. Een keer had hij van half twee tot drie uur 's nachts die vrouw aan de lijn en de volgende ochtend weer. De twee journalisten hebben hun graafwerk naar slippertjes ook trots op de televisie gepresenteerd. Naar hun mening heeft het publiek er recht op om dit allemaal te weten.

Het is het gevolg van de zorgvuldige controle waaraan de privélevens van presidenten sinds het Watergateschandaal in toenemende mate bloot staan. Het Amerikaanse publiek wordt door de verhalen bevestigd in zijn cynisme over de pers en de politiek. Over de avontuurtjes van presidenten als Johnson, Roosevelt en de nog steeds populaire Kennedy, met zijn talrijke escapades, werd nooit bericht.

Anders dan de bewakers van het Witte Huis hebben de bewakers van de gouverneur van Arkansas geen geheimhoudingsplicht en mogen ze vrijelijk uit de school klappen over wat ze hebben gezien en gehoord. Arkansas is een kleine deelstaat en het huis van de gouverneur heeft maar twee slaapkamers zodat het voor bewakers niet moeilijk is om alles te weten te komen.

Beide bewakers worden begeleid door Cliff Jackson, een advocaat uit Arkansas die een oude vete heeft met Clinton. Jackson is in 1969 met Clinton als Rhodes Scholar naar Oxford gegaan, maar heeft het sindsdien niet zo ver gebracht. Vorig jaar leidde Jackson de aanval op presidentskandidaat Clinton wegens diens pogingen om de dienstplicht te ontduiken. Dit keer is hij de advocaat van de twee agenten die aanvankelijk uit waren op een lucratief contract voor een boek waarin het intieme leven van Clinton uit de doeken zou worden gedaan.

Jackson heeft hun aangeraden eerst met de onthullingen in de pers te komen, alvorens een contract voor een boek te sluiten. Aan de aantijgingen van de voormalige nachtclubzangeres Gennifer Flowers over haar verhouding met Clinton werd vorig jaar minder geloof gehecht omdat ze er 100.000 dollar voor kreeg van een boulevardblad. Twee andere agenten die Clinton hebben bewaakt, hebben ervan afgezien om met de media te praten.

Volgens eerstgenoemde agenten zou Clinton tot aan zijn vertrek naar Washington dit jaar vele vriendinnen hebben bezocht. Begin vorig jaar had Clinton in het bijzijn van zijn vrouw voor de televisie gezegd dat de moeilijkheden in zijn huwelijk voorbij zijn. Hillary Clinton zei gisteren dat ze het erg droevig vond dat haar familie nog werd onderworpen “aan dit soort aanvallen uit politieke en financiële motieven”. “Elke keer als hij op het punt staat zijn beloften aan het Amerikaanse volk te vervullen, komt er een nieuwe ronde van deze schandelijke, verschrikkelijke verhalen die door sommige mensen wordt gepland.” Ze stond achter haar man, zei ze.

Verhalen over seksuele avontuurtjes waaien meestal weer snel over. Het publiek dat Clinton koos, wist dat hij “fouten had gemaakt” in zijn huwelijk, want dat had hij zelf voor de televisie bekend. Wat moeilijker ligt echter het verhaal over de maatschappij voor onroerend goed, Whitewater Partners. Er loopt een justitieel onderzoek tegen de vroegere vriend en zakenpartner van Clinton, James McDougal. McDougal had een spaarbank over de kop laten gaan in de financieel wilde jaren tachtig. Onderzocht wordt of McDougal terecht de bijeengebrachte spaargelden gebruikte voor Whitewater en voor aanzuivering van campagneschulden van gouverneur Clinton. Hillary vertegenwoordigde als advocaat de spaarbank van McDougal ook bij de deelstaatregering waaraan Bill Clinton leiding gaf. De Clintons hebben volgens hun zeggen enorme verliezen gemaakt op Whitewater.

Een juridische adviseur van het Witte Huis, Vincent Foster, hield de dossiers over Whitewater onder zich. Toen hij dit voorjaar zelfmoord pleegde, werden ze uit zijn bureau gehaald en aan de Clintons overgereikt. Blijkens een nagelaten brief maakte Foster zich zorgen over dreigende schandalen. De justitiële autoriteiten mochten de Whitewater-dossiers niet inzien omdat ze volgens de Clintons privé waren. Ook nu willen de Clintons de dossiers niet aan de openbaarheid prijsgeven.

Kortom, allemaal affaires die niet direct grote wandaden opleveren maar Clintons publieke status schade berokkenen. Een gestaag verder groeiende economie kan de effecten ervan verzachten, want daar hebben presidenten altijd het meeste baat bij gehad.

    • Maarten Huygen