Bank Vaticaan werkt mee met justitie

ROME, 22 DEC. Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de Vaticaanse bank besloten mee te werken met de Italiaanse justitie. Zij heeft de Milanese officier van justitie Antonio Di Pietro informatie gegeven over tientallen miljoenen gulden aan steekpenningen die via de bank zijn betaald.

In een brief aan de Milanese justitie heeft de Venezolaanse kardinaal Rosalio Castillo Lara, voorzitter van de commissie van kardinalen die toezicht houdt op de bank, bevestigd dat de Vaticaanse bank heeft bemiddeld bij de overmaking van bijna 93 miljard lire, ongeveer 112 miljoen gulden, aan steekpenningen.

Het gaat om smeergeld dat is betaald in de Enimont-affaire, het grootste corruptieschandaal. Volgens Castillo Lara is dit geld gestort op drie rekeningen in het buitenland: een in Luxemburg en twee in Zwitserland. Het grootste deel van het bedrag was bestemd voor de socialistische partij.

Volgens de statuten van de bank mag zij alleen maar meewerken aan financiële transacties als in ieder geval een deel van het bedrag is bestemd voor liefdadigheid. De Ferruzzi-groep, die het smeergeld heeft betaald, had volgens de bank gezegd dat aan deze voorwaarde was voldaan.

De rol van het Instituut voor Religieuze Werken (IOR), zoals de Vaticaanse bank officieel heet, is eerder deze maand al besproken in het proces in Milaan tegen een van de betrokkenen in de Enimont-affaire, de financier Sergio Cusani. Een reconstructie van de smeergeldstromen bracht aan het licht dat de voormalige socialistische leider Bettino Craxi een aanvullende betaling heeft ontvangen van een paar miljoen gulden, omdat de IOR dit bedrag als provisie op de eerste betaling had ingehouden.

De opstelling van het IOR vertoont een groot contrast met de weigering om met de justitie samen te werken in de Ambrosiano-affaire. In 1982 ging de Banco Ambrosiano failliet, het grootste bankschandaal in Italië sinds de oorlog. Het IOR was daar met haar toenmalige president, kardinaal Paul Marcinkus, nauw bij betrokken, maar heeft Marcinkus steeds uit handen van de Italiaanse justitie weten te houden. Na deze affaire is een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd binnen het IOR.