Agrarisch HBO blijft 'stapelen'

WAGENINGEN, 22 DEC. Uitmuntende HBO-studenten in het agrarisch onderwijs moeten tegen het eind van hun studie een verzwaard programma krijgen. Na hun afstuderen kunnen ze dan in één jaar een academische titel halen aan de Landbouwuniversiteit.

Dat plan lanceren de Landbouwuniversiteit Wageningen en het Hoger Agrarische Onderwijs in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Door de aansluiting tussen hoger beroepsonderwijs en universiteit zo te verbeteren, zou de huidige tweejarige academische vervolgstudie voor HBO'ers kunnen vervallen.

Het idee van het agrarisch onderwijs staat volgens een woordvoerder van het ministerie van onderwijs “op gespannen voet” met het beleid van staatsecretaris Cohen (hoger onderwijs), die 'stapelen' van studies in HBO en universiteit juist wil bemoeilijken. Hij vindt dat de overheid per student nog maar één opleiding in het hoger onderwijs moet betalen.

Het hoger agrarisch onderwijs hoopt niettemin dat Cohen de nieuwe constructie - die binnen de maximale studiefinanciering van vijf jaar past - wèl zal accepteren. Aan de huidige academische vervolgstudie voor HBO-studenten neemt nu 20 procent van de agrarische HBO-afgestudeerden deel. Voor de nieuwe opleiding zou ongeveer 10 procent in aanmerking komen. Het agrarisch hoger onderwijs wil een dergelijke opleiding in gezamenlijk beheer opzetten en vraagt de Kamer geld uit te trekken voor het experiment.

De landbouwuniversiteit wil volgend studiejaar beginnen met de nieuwe opleiding in de vakken teelt, agri-business, levensmiddelentechnologie en bosbouw. De hogescholen zouden dan in februari al moeten beginnen met een verzwaard programma in het laatste jaar. Dit programma moet ook gaan gelden als een soort toelatingsexamen voor de academische afsluiting. In de brief aan de Kamer wordt de opleiding een “beperkte en doelmatige doorstroming genoemd”.

Binnen het hoger beroepsonderwijs gaan al langer stemmen op om binnen een opleiding verschil te maken in niveau voor verschillende groepen studenten. Staatssecretaris Cohen reageerde eerder voorzichtig positief op een idee van de vereniging van hogescholen, HBO-Raad, om aparte programma's te maken voor de beste studenten, het zogenoemde 'HBO-plus'. Dat idee sneuvelde, na kritiek van enkele hogescholen die vreesden dat de normale studie zo zou degraderen tot een 'HBO-min'. Veel hogescholen werken samen met Engelse universiteiten om hun afgestudeerden daar een 'masters'-titel te laten halen. Het agrarisch onderwijs beroept zich tevens op een oproep van de minister van Landbouw om nauwer samen te werken.

Zowel de Onderwijsraad als de Adviesraad voor wetenschaps-en technogiebeleid heeft zich gekeerd tegen Cohens plan om het doorstromen van HBO naar universiteit praktisch onmogelijk te maken. De Tweede Kamer bespreekt de plannen van Cohen in januari.