W.E. DEMING 1900-1993; Kwaliteitspionier

W. Edwards Deming, de pionier van de industriële kwaliteitszorg, liet zich eens ontvallen wel herinnerd te willen worden “als iemand die zich zijn leven lang heeft ingespannen om Amerika te weerhouden van zelfmoord”. Deming overleed gisteren op 93-jarige leeftijd in zijn woning in Washington. Tot vlak voor zijn dood reisde hij nog rond in de Verenigde Staten om als consultant en docent op seminars bedrijven en studenten te adviseren.

Het begrip zelfmoord gebruikte hij als een schrikbeeld om de Amerikanen ervan te overtuigen dat hun ondernemingen zonder een constante aandacht voor verbetering van hun produktie en geleverde diensten ten onder zouden gaan. Op dit terrein is er nog enorm veel te verbeteren, hield Deming het Amerikaanse bedrijfsleven constant voor. Toch was hij in zijn eigen land veel minder populair dan in Japan, waar hij na de Tweede Wereldoorlog de industriële basis hielp herstellen, van Toyota auto's tot Sony-radio's.

In de Verenigde Staten waren Demings theoriën veel minder populair, maar de Japanners slaagden er in de jaren '60 in menige Amerikaanse concurrent door innovatieve aanpassingen op de wereldmarkt in te halen. Deming, in 1900 geboren in Sioux City in Iowa, was oorspronkelijk een statistisch en wiskundig expert en werkte 18 jaar lang voor de federale overheid in Washington. In die baan begon hij technieken te ontwikkelen voor verbetering van de efficiency en de kwaliteit van de produktie in bedrijven. Na de oorlog werd hij door generaal MacArthur gevraagd naar Japan te komen voor een onderzoek naar mogelijkheden om de industrie weer op poten te zetten. Binnen enkele jaren trok hij door het hele land om beginnende ondernemingen te adviseren. In 1960 werd hij door Japan geëerd met de instelling van de jaarlijkse Deming prijs. Pas in 1987 kreeg hij erkenning in de Verenigde Staten, toen president Reagan hem de Nationale medaille voor technologie opspeldde.

Begin jaren '80 werd hij door de toenmalige president-directeur van Ford, Donald Petersen, ingehuurd om de kwaliteit van zijn auto's te helpen verbeteren. “Deming motiveerde duizenden Ford-werknemers in de vele seminars die hij organiseerde”, verklaarde de autofabrikant gisteren in een in memoriam.

Hoofdlijn in Demings befaamde “Veertien punten voor een nieuw management” was: “Verbeter constant uw systeem van produktie en dienstverlening, en laat iedereen in uw bedrijf verantwoordelijkheid dragen in dit veranderingsproces.” Managers werd ook aanbevolen veel rekening te houden met de ideeën en de klachten van werknemers. Deming was ook een muziekliefhebber. Behalve verschillende boeken en een 170-tal lessen voor gebruik in het bedrijfsleven schreef hij enkele religieuze muziekstukken, waaronder twee missen, enkele kantieken (lofzangen) en hymnes.