TU ontkent eerherstel voor hoogleraar Buck

EINDHOVEN, 21 DEC. De Technische Universiteit Eindhoven ontkent dat zij prof.dr. H.M. Buck (organische chemie) heeft gerehabiliteerd. Buck beweerde gisteren in het NOS-programma Nova dat de universiteit middels een 'akte van dading' was teruggekomen van eerdere beschuldigingen van fraude.

Een 'akte van dading' is een civielrechtelijk stuk, waarin partijen overeenkomen om een geding dat loopt ten einde te brengen of te voorkomen dat een geding wordt begonnen. Een woordvoerder van de universiteit: “Na de affaire heeft Buck op een gegeven moment een groot aantal procedures aangespannen, die Buck heel veel geld kostten, maar ons ook. Bovendien kostte het de universiteit erg veel tijd, die beter ergens anders aan kan worden besteed. Wij hebben dus op die akte van dading aangestuurd. Dat was ons onder de gegeven omstandigheden wel wat waard.”

Anders dan Buck beweert heeft de affaire in april 1990 niet tot zijn ontslag geleid. Volgens de universiteit is hij vervroegd uitgetreden en met de VUT gegaan. De universiteit ontkent ook Buck ooit van fraude te hebben beschuldigd. De indertijd ingestelde onderzoekscommissie onder voorzitterschap van W.A. Koumans heeft het bewuste artikel in Science nagetrokken en geconcludeerd dat Buck 'selectief heeft gekozen uit een groot aantal onbruikbare meetresultaten'. Zijn bevinding werd daarom als als 'a-typisch' bestempeld, wat 'zeker grenst aan vervalsing'.

“Wij hebben geen moment het bestaan van die akte van dading ontkend, ook niet ten overstaan van Nova. Wat die acte echter in essentie inhield, was dat partijen er vanaf dat moment het zwijgen toe zouden doen. Wij hebben ons daar steeds aan gehouden”, aldus de woordvoerder.