Trage groei is een zegen

Met de Amerikaanse economie gaat het uitstekend, dank u. De consument is koopgraag, niet alleen vanwege de Kerst maar ook omdat het vertrouwen in de toekomst van de economie de afgelopen maanden is gestegen. Twee sectoren springen er dit kwartaal met name uit. De huizensector bloeit al vier achtereenvolgende maanden en de autoverkopen vertonen een groei.

Nog steeds is de verwachting dat de groei van het bruto binnenlands produkt, de som van alle goederen en diensten van Amerikaanse bodem, dit kwartaal uitkomt op een cijfer tussen de 4 en 5 procent. Het gemiddelde over het gehele jaar zal dan ongeveer 3 procent bedragen. Dat is nog altijd vrij matig in een periode van economisch herstel maar er is een stijgende lijn.

Gunstig bij dit alles is een inflatie die ongeveer drie procent bedraagt. Al maanden spreken analisten over de te verwachten verhoging van een van de belangrijke rentestanden, de geldmarktrente of het disconto, maar de Federal Open Market Committee (FMOC) is daar tot nu toe niet toe overgegaan. Toevallig komt de FMOC vandaag bijeen voor zijn maandelijkse vergadering. Als voorschotje daarop zei minister van financiën Lloyd Bentsen gisteren dat er tot het eind van het eerste kwartaal volgend jaar of zelfs daarna geen reden is om de rente te verhogen.

De laatste inflatiecijfers waren niet onrustbarend en ook de grondstoffenmarkt geeft geen reden tot paniek. Hoewel geen renteverhoging wordt verwacht, is het bekend dat de 'inflatiehaviken' in de FMOC al enkele maanden pleiten voor een verhoging om elk mogelijke inflatie bij voorbaat de kop in te drukken. Met name nu is die kans groter, omdat vriend en vijand het erover eens zijn dat het economisch herstel vaste grond heeft.

De aantrekkelijke hypotheekrente van 7 procent heeft de zich herstellende huizenmarkt zeker geholpen. Afgelopen vrijdag lag de verkoop van huizen 3,9 procent hoger dan in oktober. Daarnaast stijgen ook de autoverkopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, begin deze maand met maar liefst 7 procent. Zowel de verkoop van auto's en huizen hebben een enorm multiplier-effect en stimuleren toeleveringsbedrijven en verwante sectoren.

Het laatste werkloosheidscijfer was verrassend laag. De toename van het aantal banen levert niet alleen extra koopkracht op maar geeft ook de burger weer moed. Dat is met name te zien aan de toename van het kopen op krediet. Nadat de banken maandenlang hebben geklaagd dat de consument zijn credit-cardschulden alleen maar afloste - waardoor ze hun inkomsten zagen dalen - laat hij het plastic nu weer wapperen. Het is echter niet duidelijk of de Amerikaan na de feestdagen de credit-card weer wegstopt en tot het eind van de volgende zomer bezig zal zijn met aflossen, zoals dit jaar het geval was.

Het hersteltempo van dit moment is niet te handhaven in het volgende kwartaal. Economen verwachten een lichte terugslag in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar. Dat is op zichzelf niet erg en zelfs gunstiger dan een te snel voortgaande groei. Snellere groei levert zeker gevaar voor inflatie op en dat betekent een snellere verhoging van de rentes. Niemand wil dat.

Hogere rente geeft onrust op de markten omdat geld aan de aandelenmarkt wordt onttrokken en in rentebeleggingen wordt gestoken. Er zit door de stijgende koersen - de Dow-Jonesindex steeg 10 procent in anderhalf jaar - veel geld in de aandelenmarkt. De lage rente heeft jan en alleman richting Wall Street gestuurd. Door het enorm grote aantal nieuwe investeerders is een exodus van miljoenen beleggers een gevaar. Juist door de langdurige stijging van de aandelenkoersen verwachten analisten een correctie zodra de rente omhooggaat.

Een geleidelijke daling van de markt met een geleidelijke stijging van de rente levert minder paniek op en is daarom beter. Koersen stijgen of dalen geleidelijk als enkele afzonderlijke fondsen het slecht doen vanwege tegenvallende winstverwachtingen. Zo is de Dow-Jonesindex slechts langzaam gestegen omdat de aandelen IBM en Philip Morris tussen pakweg oktober 1992 en oktober 1993 allebei vijftig procent van hun koers inleverden.

Hoe langzamer de Amerikaanse economie zich herstelt hoe beter. De markten blijven rustig en de inflatie is onder controle te houden. Bravo recessie in Japan en dank aan Europa voor de matige vraag. De trage groei van de Amerikaanse economie is een zegen voor het land.

    • Lucas Ligtenberg