Strijd tegen oververhitting; China komt opnieuw met prijscontroles

PEKING, 21 DEC. De autoriteiten in Peking hebben eerder afgeschafte prijscontroles voor een hele reeks produkten opnieuw ingevoerd om de sterk gestegen inflatie tot staan te brengen. Dit heeft de officiële krant China Daily vanmorgen gemeld.

De prijscontroles betreffen eerste levensbehoeften als graan, rijst, bakolie, varkensvlees en eieren. De prijzen van deze produkten waren vorige week in de Chinese hoofdstad met 30 tot 40 procent gestegen. Vice-premier (en hoofd van de centrale bank) Zhu Rongji verzekerde deze week dat stabilisatie van de graanprijzen en de inflatie “de sleutel vormen voor een soepele uitvoering van de economische hervormingen volgend jaar”. De opmerkingen van Zhu, die gisteren via de staatsradio en televisie werden uitgezonden, geven aan dat de Communistische Partij de kwestie als bijzonder urgent beschouwt. De stijgende inflatie werd destijds gezien als een van de oorzaken van de bloedig neergeslagen demonstraties voor democratie op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989.

De Chinese leiders hebben voortdurend verklaard dat zij vastbesloten zijn de huidige groei-explosie een “zachte landing” te laten maken. De Chinese economie groeide de afgelopen twee jaar met telkens 13 procent en vertoont nog geen tekenen van verzwakking. Nu de economie in een overgangsperiode zit tussen socialisme en vrije markt, leidt de groei tot grote fricties.

De loco-burgemeester van Peking, Wang Baosen, heeft de inwoners verzekerd dat er geen tekort is aan graan, vlees en groente. Hij onderstreepte dat winkels die de vastgestelde maximumprijzen overschrijden, zullen worden gestraft.

China had de prijscontrole op graan en bakolie pas in mei van dit jaar afgeschaft. Hetzelfde gebeurde met het systeem voor rantsoenering van graan, dat veertig jaar lang had gefunctioneerd.

De herinvoering van de prijscontroles in Peking is een tijdelijke maatregel. “Door de marktprijzen te stabiliseren verzachten we de pijn voor de burgers die met nieuwjaar en het lentefestival gaan winkelen,” aldus de communistische partijsecretaris Chen Xitong. Het lentefestival, het nieuwe maanjaar, in februari geldt in China als de belangrijkste koopperiode.

Functionarissen wijten de scherpe prijsstijgingen aan misverstanden over de economische hervormingen. Veel boeren hebben hun graan nog niet verkocht, omdat ze hogere prijzen verwachten. Bovendien zijn consumenten eerder begonnen met hun inkopen in de verwachting dat belastingenhervormingen per 1 januari tot prijsstijgingen zullen leiden. De winkels hebben in antwoord hierop hun prijzen sterk verhoogd. Vice-premier Zhu zei gisteren dat de sterke stijging van de graanprijzen abnormaal zijn en te maken hebben met psychologische factoren. Hij voegde eraan toe dat de staat een deel van zijn voorraden zal verkopen om de prijs te drukken. (Reuter, AP)