Schuttersveld: koop Dukadan definitief

Schuttersveld Holding bericht dat de in oktober aangekondigde overname van de Dukadan Groep in Scandinavië rond is. Evenals de Vink Groep - een onderdeel van Schuttersveld - is Dukadan een handelsbedrijf in kunststof halffabrikaten. De omzet van Vink bedroeg vorig jaar 225 miljoen gulden, die van Dukadan was ruim 80 miljoen gulden.

De overname wordt door Schuttersveld uit eigen middelen betaald. Dukadan zal in 1994 bijdragen aan de winst per aandeel, zo deelt Schuttersveld mede.