Paus bezoekt volgend jaar het 'heilige land'

TEL AVIV, 21 DEC. Paus Johannes Paulus II zal volgend jaar een bezoek brengen aan het “de heilige plaatsen in het heilige land” (Israel) en Libanon.

De aankondiging van het bezoek van de paus aan Israel heeft politieke kringen in Jeruzalem vanmiddag niet verrast. De paus aanvaardde eerder dit jaar een uitnodiging van de Israelische minister van buitenlandse zaken Shimon Peres om een bezoek aan Israel te brengen. Dat gebeurde toen de besprekingen over het aanknopen van volledige diplomatieke betrekkingen tussen Israel en het Vaticaan in volle gang waren.

In Jeruzalem werd enkele dagen geleden bekend gemaakt dat op 30 december in de Israelische hoofdstad de overeenkomst zal worden getekend tot het aangaan van 'fundamentele betrekkingen' tussen Israel en het Vaticaan. Politieke kringen in Jeruzalem zeiden vanmiddag dat deze overeenkomst moet leiden tot het aanknopen van volledige diplomatieke betrekkingen, inclusief het uitwisselen van ambassadeurs. Aangezien de paus na 30 december dit jaar naar Israel zal komen, is het niet uitgesloten dat hij in Jeruzalem ook politieke besprekingen zal voeren. “Dat moet nog worden bekeken”, aldus de zegslieden.

Paus Paulus VI was tot eerste en enige paus die, in januari 1964, een bezoek aan de “heilige plaatsen in het heilige land” bracht.

De diplomatieke toenadering tussen Israel en het Vaticaan is in een stroomversnelling gekomen door het autonomie-akkoord tussen Israel en de PLO en het eerder in Madrid begonnen Israelisch-Arabische vredesproces. De argumenten van het Vaticaan dat het wegens de grote kerkelijke belangen in de Arabische wereld geen diplomatieke betrekkingen met de joodse staat kon aanknopen zijn daardoor komen te vervallen. Jeruzalem hecht groot belang aan diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, als het centrum van 800 miljoen katholieken vanwaaruit het anti-semitisme krachtig kan worden bestreden.

De Palestijnse katholieke patriarch Michael Sabbah heeft gisteren in Jeruzalem gezegd dat Israel zijn volledige aanspraken op Jeruzalem in het licht van het vredesproces moet herzien. Volgens hem moet de soevereiniteit van Jeruzalem worden gedeeld tussen twee volkeren - de Palestijnen en Israeliërs - en drie godsdiensten - christendom, jodendom en islam.

“Jeruzalem kan zowel de hoofdstad voor de Israeliërs en Palestijnen als voor de christenen zijn”, zei hij. De religieuze leiders in Jeruzalem moeten volgens hem een inbreng hebben in het stadsbestuur.

Patriarch Sabbah deed een beroep op Israel als teken van vrede 10.500 Palestijnse gevangenen vrij te laten waaronder ook de Hamas-leider Achmed Yassin.

    • Salomon Bouman