PARFUM

Fred Backus laat zich in het artikel 'Een parfum moet je niet ruiken' (Weekagenda NRC Handelsblad, 16 december), lovend uit over het door mij samengestelde werk Tussen Neus en Lippen totdat hij een kwalijke reuk ontwaart rondom 'dit zo informatieve' boekje tijdens het gesprek met de geurdeskundige prof.dr. E.P. Köster. De Utrechtse hoogleraar: “Het is wonderlijk. Het boekje citeert mij vrijwel letterlijk. Er staan hele stukken in uit mijn lezingen, met hier en daar dezefde zinswendingen. Alsof iemand mij overal heeft gevolgd en alles heeft opgeschreven. Maar ik word nergens genoemd.”

Köster had ik bij de samenstelling van dit boek over geur en smaak graag geïnterviewd, maar de rijksuniversiteit Utrecht deelde mij mee dat hij buitenslands was. Daarom wordt deze hoogleraar in het boek ook niet genoemd in tegenstelling tot alle andere personen die mij - als alfa - hebben geholpen om dit biologische, chemische onderwerp informatief op schrift te stellen.

Iedere bron die ik heb gebruikt heb ik vermeld - tot de Bijbel toe, toen ik het Hooglied zat over te tikken ('Mijn geliefde is mij een bundeltje myrrhe, rustend tussen mijn borsten'). Piet Vroon, Cornelis Verhoeven en talloze anderen heb ik geciteerd en genoemd. Een boek van prof. Köster heb ik niet kunnen vinden. Anders was zijn naam zonder twijfel in de lange lijst van geraadpleegde bronnen vermeld.

Van lezingen van Köster heb ik geen weet, ik heb me nooit onder zijn gehoor bevonden en mocht hij zijn lezingen ooit op schrift hebben gesteld, dan heb ik die nooit onder ogen gehad. Misschien kan een uitgever de stapel lezingen van deze geurdeskundige eens bundelen, zodat schrijvers over geur en smaak naar dit werk kunnen verwijzen.

    • Jojanneke Claassen