Oplossing voor verzekering Duitse bejaarden is in zicht

BONN, 21 DEC. Hoewel de financiering van de wet op de collectieve verzekering van de Duitse bejaardenverzorging nog steeds niet rond is, rekenen CDU/CSU en SPD er toch op dat deze al jaren slepende kwestie alsnog komend voorjaar geregeld kan zijn. Dat valt op te maken uit hun reacties, nadat wetsvoorstellen van minister Norbert Blüm (CDU, sociale zaken) eind vorige week opnieuw door de SPD-meerderheid in de Bondsraad zijn verworpen.

In het vergrijzende Duitsland zijn CDU en SPD het al jaren in principe eens over de noodzaak van zo'n collectieve verzekeringsopzet. De kleine FDP, die meer voelt voor een beperkt collectief basispakket en particuliere verzekering daarnaast, heeft als coalitiepartner van de CDU echter afgedwongen dat de werkgevers voor hun premie-aandeel (50 procent) gecompenseerd worden. De CDU is daardoor in de knel geraakt tussen FDP, die minimaal twee vrije dagen als werkgeverscompensatie geschrapt wil zien, en SPD en vakbeweging, die maar één betaalde vrije dag willen laten vervallen. De 'opbrengst' van het schrappen van één vrije dag is circa 8 miljard mark, wat de SPD naast andere maatregelen (zoals meer fraudebestrijding in de sociale zekerheid) voldoende en de FDP onvoldoende acht als werkgeverscompensatie.

In het zoveelste aangepaste wetsontwerp van Blüm, dat de Bondsraad verwierp, was voorgesteld in 1994 één en pas in 1996, twee jaar na de Bondsdagverkiezingen, een tweede vrije dag te schrappen. De plannen van Blüm en minister Seehofer (CSU, volksgezondheid) leken nu voorshands van de baan. CDU en SPD waren elkaar daarvoor, voor het front van vele miljoenen bejaarden en hun familieleden, al de schuld aan het geven. Intussen blijkt een compromis van de twee grote partijen op komst, waarover de FDP al klaagt, maar dat Blüm binnenkort als wetsvoorstel aan de Bondsdag (en daarna aan de Bondsraad) wil voorleggen: er wordt één vrije dag (3 oktober, datum van de Duitse eenwording) geschrapt, in 1996 wordt bekeken of het schrappen van een tweede dag nodig is.

    • J.M. Bik