Kroonleden Ser bepleiten 15 mld bezuinigingen

DEN HAAG, 21 DEC. Kroonleden binnen de Sociaal-Economische Raad (SER) vinden dat het toekomstige kabinet ruim 15 miljard gulden moet bezuinigen. Dit blijkt uit een interne notitie.

Daarmee kiezen de Kroonleden in de SER een andere positie dan werkgevers en vakcentrales tot nu toe hebben ingenomen. De vertegenwoordigers van de werkgevers vinden dat het kabinet 21 miljard moet bezuinigen, die van de vakcentrales gaan uit van bezuinigingen ter grootte van 5 miljard gulden.

Of dit ook het definitieve standpunt wordt van deze leden, is nog niet zeker. Zij zoeken naar mogelijkheden om de SER op een gezamenlijk standpunt te verenigen. De economen Halberstadt, Wolfson en Kolnaar hebben daarbij het voortouw. Zij overleggen met vertegenwoordigers van de vakcentrales en de werkgeversorganisaties. De bedoeling is dat de SER zijn definitieve advies in februari uitbrengt.

De SER-economen vinden dat het te bezuinigen bedrag moet worden gebruikt om zowel de lasten voor burgers en bedrijven te verlichten. Zo kan de werkgelegenheid worden gestimuleerd en kan het financieringstekort van het kabinet verder worden verkleind. Het is gebruikelijk dat de SER aan de vooravond van een nieuwe kabinetsformatie een advies over de middellange termijn uitbrengt.

Ook diverse politieke partijen vinden dat het volgende kabinet miljarden guldens moet bezuinigen. Over de omvang van deze operatie zijn ze echter verdeeld.