Kernenergie; aandeel kernenergie als percentage van de totale stroomvoorziening, 1992

Grafiek: Litouwen is voor 80 procent van haar elektriciteitsvoorziening afhankelijk van kerncentrales. In Frankrijk is dit percentage 72,9. Nederland is veel minder afhankelijk van energie uit kernsplitsing, 4,9 procent van de stroom komt uit kerncentrales. Dit blijkt uit cijfers van de Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Wereldwijd produceren de kerncentrales 17 procent van alle elektriciteit. In Europa blijft het aandeel van nucleaire stroom gelijk, in Azië stijgt de populairiteit van kerncentrales, aldus de IAEA. De grote afhankelijkheid van Litouwen van kernenergie is een erfenis van de Sovjet-Unie. Het was daar de gewoonte om gigantische fabrieken te bouwen die een belangrijk deel van de energiebehoefte van de Sovjet-Unie zou moeten leveren. Litouwen was uitverkoren als plaats voor één super-kerncentrale.

    • Niek den Tex