Kamer wil opheldering over ontslaan ministers

DEN HAAG, 21 DEC. De Tweede Kamer wil opheldering over de wijzigingen die het kabinet wil aanbrengen in het reglement van orde van de ministerraad. De fracties van PvdA en D66 plaatsen vraagtekens bij het voornemen om in het reglement een clausule op te nemen waarin de minister-president de bevoegdheid krijgt bij zijn collega's een voordracht te doen voor benoeming en ontslag van ministers.

Dit element is de afgelopen weken niet ter sprake gekomen bij de debatten over bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing. Zowel het Kamerlid Jurgens (PvdA) als zijn collega Scheltema (D66) vraagt zich af of de voorgenomen wijziging van het reglement van orde niet veel te verstrekkend is. In een rapport over de positie van de minister-president dat eerder dit jaar is verschenen concludeert de uit staatsrechtdeskudigen van diverse partijen bestaande commissie unaniem dat dit een zaak is die in de grondwet zou moeten worden geregeld.

De omstreden wijziging van het reglement van orde zou aanvankelijk afgelopen vrijdag in de rijksministerraad worden behandeld. Dit is echter uitgesteld tot medio volgend jaar. De Tweede Kamer zal naar alle waarschijnlijkheid morgen over het voornemen van het kabinet praten.

Afgelopen vrijdag pleitte premier Lubbers in een vraaggesprek met deze krant ervoor dat de premier de bevoegdheid zou moeten krijgen sneller ministers te ontslaan. “Het is bij ons altijd loodzwaar en wordt veel te veel gedramatiseerd. Ontslagbevoegdheid klinkt zo streng. Maar ik verwacht wel dat we het in de toekomst normaler gaan vinden als iemand tussendoor weggaat. Nu gaat het nog erg verkrampt.”