Kabinet: Natuur blijft in 2000 vuiler dan was verwacht

PAG.7 VRAAGGESPREK / MILIEUPLAN; PAG.20 ENERGIEBESPARING

DEN HAAG, 21 DEC. De regering is op een paar belangrijke punten niet in staat de eigen doelstellingen voor een schoner milieu in het jaar 2000 te realiseren. De uitstoot van kooldioxyde (broeikaseffect) en stikstofoxyden (verzuring) zal uitkomen boven de norm die eerder is vastgesteld.

Dit blijkt uit het vanmiddag verschenen Nationaal Milieubeleidsplan-2 (NMP-2). Het plan bevat dezelfde doelstellingen als het eerste milieuplan, dat in 1989 verscheen en een jaar later werd aangescherpt. In het nieuwe plan wordt gedeeltelijk aangegeven hoe de eerder vastgestelde milieunormen moeten worden gehaald.

Minister Alders erkent in een vraaggesprek in deze krant dat het tot nu toe nog niet is gelukt het milieu op alle beleidsterreinen door te laten werken. “Dat hebben we nog niet helemaal voor elkaar”, zo zegt hij. De jaarlijkse kosten van de maatregelen lopen op van 27 miljoen gulden in 1995 naar ruim 2,2 miljard in het jaar 2010.

Bij de huidige lage economische groei ziet de regering ook geen kans de eerder voorgenomen 20 procent energiebesparing te realiseren, zo blijkt uit een vanmiddag verschenen energienota van minister Andriessen (economische zaken).

Bij uitvoering van NMP-2 zal Nederland in het jaar 2000 naar schatting 13 miljoen ton kooldioxyde meer in de atmosfeer brengen dan in de doelstelling is geformuleerd. Daarom is volgens Alders een energieheffing onontbeerlijk om de gewenste vermindering te bereiken. Omdat de kans op een heffing in Europees verband voorlopig uitermate klein is, wil het kabinet vanaf 1995 energie voor kleinverbruikers in Nederland duurder maken.

Ook voor stikstofoxyden (NOx) is er nog een groot verschil tussen doel en praktijk. De nieuwe maatregelen verkleinen het verschil, maar het streefcijfer wordt niet bereikt. De voornaamste oorzaak daarvan is het vrachtvervoer over de weg, dat nog altijd groeit.

Om het autogebruik terug te dringen wordt de accijns op benzine tot aan het jaar 2000 met twintig cent per liter verhoogd. Deze prijsstijging loopt ongeveer gelijk met de verhoging van de tarieven in het openbaar vervoer. De motorrijtuigenbelasting voor auto's die op LPG rijden zal met 200 tot 250 gulden stijgen. Ook zal voor personenauto's uiterlijk in 1997 een spitsvignet worden ingevoerd en zo snel mogelijk daarna komt een systeem van rekeningrijden tot stand. Verder overweegt het kabinet een verlaging van de maximumsnelheid.

Om de verdroging in Nederland, waar vooral natuurgebieden onder te lijden hebben, tegen te gaan zijn extra inspanningen nodig. Met de maatregelen van nu worden de doelstellingen voor 2000 pas enkele jaren later gerealiseerd. Door evenwichtsbemesting zal het uitspoelen van fosfaten en stikstof uit de landbouw in rivieren en meren sterk verminderen.