Investeringen in industrie met twee miljard afgenomen

VOORBURG, 21 DEC. Het totale bedrag aan investeringen in de industrie zal dit jaar uitkomen op 13,1 miljard gulden, 13 procent lager dan vorig jaar (15,1 miljard). Daarmee wordt een niveau bereikt dat sinds 1985 niet meer is voorgekomen. Voor volgend jaar wordt een verdere daling verwacht met 7 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS vraagt ondernemers van tijd tot tijd naar hun verwachtingen over investeringen. Vorig jaar oktober verwachtten ze nog dat ze in 1993 een even groot bedrag zouden steken in materiële vaste activa (machines, gebouwen en dergelijke) als in 1992. In mei was de verwachting nog dat dit jaar een daling te zien zou geven van 7 procent. In oktober waren de ondernemers dus nog pessimistischer.

De grootste dalingen doen zich voor in de chemie (26 procent) en de metaal- en elektrotechnische industrie (27 procent). Daar staat tegenover dat de ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie 4 procent meer verwachten te investeren en die in de aardolie-industrie 41 procent. In andere branches wordt een daling van ongeveer 8 procent voorzien. Ondernemers uit alle branches voorzien volgend jaar een daling.

De ondernemers in de delfstoffenwinning denken dat de investeringen dit jaar met 66 procent toenemen en de nutsbedrijven voorzien zelfs een stijging van 77 procent. Dit wordt vooral veroorzaakt door grote projecten die dit jaar zijn opgeleverd. Voor volgend jaar wordt in de delfstoffenwinning een stijging verwacht van 44 procent en in de openbare nutsbedrijven een stijging met 21 procent.

De ondernemers in de bouwnijverheid en de installatiebedrijven verwachten voor dit jaar een afname met 17 procent en voor volgend jaar een daling met 10 procent.