Fusie KNP BT met Leykam/Mürztaler begin 1994 rond

KNP BT bericht dat het van Creditanstalt-Bankverein in Oostenrijk 25 procent van de aandelen van de papierproducent Leykam/Mürztaler heeft overgenomen. Hierdoor bezit KNP BT nu 75 procent van deze Oostenrijkse producent. De besprekingen over de in september aangekondigde fusie tussen de papierconcerns lopen voorspoedig, zo bericht de raad van bestuur. Verwacht wordt dat de fusie in de eerste maanden van 1994 rond zal komen.