CDA krijgt geld van boerenbond Brabant

TILBURG, 21 DEC. De Noordbrabantse Christelijke Boerenbond zal het CDA Brabant 5.000 gulden geven voor de partijkas. Dit heeft het hoofdbestuur van de organisatie gisteren besloten. Volgens een woordvoerder van de NCB is dat na “uitvoerige discussie” gebeurd omdat “we vertrouwen hebben in het verkiezingsprogramma en in de kandidaten van het CDA”. Bovendien, aldus de NCB, verdient een partij die vanuit dezelfde geloofsovertuiging belangen behartigt steun. “Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, dat kan en mag niet de bedoeling zijn”, aldus de woordvoerder.