Ulster tussen hoop en wantrouwen in afwachting van reactie vredesplan

LONDEN, 20 DEC. Het welslagen van het Brits-Ierse vredesproces voor de zes noordelijke provincies op het eiland Ierland hangt nog steeds aan een zijden draadje. Dit weekeinde kon hoop worden geput uit de herhaalde verzekering van Gerry Adams, de leider van Sinn Fein, dat hij zich wil inzetten voor blijvende vrede.

Maar de IRA, de terroristische arm van Sinn Fein, liet eveneens dit weekeinde een zware bom ontploffen in Londonderry. Dat was op enkele honderden meters van de plaats waar de gematigde nationalistische leider John Hume op dat moment zijn gesprekken met Adams over een mogelijke oplossing voor het geweld trachtte voort te zetten. Niemand raakte gewond.

In deze periode van afwachten hoe de gewelddadige Ierse nationalisten op het Brits-Ierse voorstel voor een plaats aan de onderhandelingstafel in ruil voor het neerleggen van de wapens zullen reageren, wordt elke nuance in interpretatie van die voorstellen door nationalisten en unionisten gelijkelijk op een goudschaaltje gewogen. De Ierse Albert Reynolds slaagde er in dat kader in het wantrouwen onder de loyalisten (degenen die Brits onderdaan willen blijven) te doen oplaaien, door dit weekeinde te suggereren dat een neerleggen van de wapens door de IRA een algehele amnestie zou kunnen betekenen voor de terroristen die nu nog in Ierland en in Ulster voor aanslagen in de gevangenis zitten.

Downing Street werd gedwongen een ontkenning uit te geven dat premier Major “hevig geïrriteerd” zou zijn over deze opmerking, maar vaststaat dat ze het vredesproces niet helpt. De Britse regering heeft de mogelijkheid van een dergelijke amnestie in vele toonaarden afgewezen, ook al om de unionisten niet (verder) tegen zich in het harnas te jagen.

Londen en Dublin spreken wel als uit één mond met de waarschuwing dat de IRA geen tweede kans zal krijgen zich aan te sluiten bij het vredesproces, indien ze het aanbod voor gesprekken afwijst. Voortzetting van de gewelddadigheden zal door beide overheden gelijkelijk met een straffere aanpak van terreur dan tot nu toe worden beantwoord. In dat verband wordt gesuggereerd dat internering aan weerszijden van de grens en een verbod op Sinn Fein als politieke organisatie tot de mogelijkheden behoren.