Toelage blijft probleem

BONN, 20 DEC. Een paar dagen nadat in Saksen-Anhalt een politieke crisis wegens teveel betaalde extra toelagen aan enkele uit West-Duitsland afkomstige ministers achter de rug is, heeft deze Oostduitse deelstaat een tweede affaire in dezelfde sfeer. Nu blijkt namelijk, zoals het weekblad Der Spiegel vandaag meldt, dat veertien staatssecretarissen in Saksen-Anhalt sinds 1990 in totaal zo'n 400.000 mark te veel salaris hebben gehad.

De staatssecretarissen kregen volgens een regionale wettelijke regeling per maand een bijzondere toelage van 1032 mark (naast een salaris van 12.532 mark). Voor die extra toelage zegt de staatssecretaris van financiën in de regionale hoofdstad Maagdenburg, Eberhard Schmiege, ooit telefonisch groen licht uit Bonn te hebben gehad van zijn 'nationale collega' op Binnenlandse Zaken daar, Franz Kroppenstedt. Motief voor Bonn zou zijn geweest dat zulke regionale wetgeving de nationale regels kan en mag doorkruisen. In een gesprek met Der Spiegel ontkent deze Kroppenstedt vandaag echter dat hij ingestemd heeft met de toelage voor staatssecretarissen in Saksen-Anhalt. Schmieges vroegere minister, de CDU'er Wolfgang Böhmer (die vorige week overstapte naar Sociale Zaken, wat de oppositionele SPD “een schandaal” noemde), zegt niets te hebben geweten van diens 'solo-optreden'.

De affaire heeft al het karakter van een droeve klucht aangenomen. Vóór het beweerde groene licht uit Bonn was de betaling van de gewraakte toelagen al eens tijdelijk gestaakt. Vorige week had de nieuwe minister-president in Maagdenburg, de CDU'er Christoph Bergner, bij zijn aantreden de regionale rekenkamer direct gelast om alle ambtelijke en politieke salarissen opnieuw te onderzoeken en de betaling van alle toelagen opnieuw op te schorten wegens hun “juridisch zeer betwistbare” basis. Uit dat onderzoek zou intussen al zijn gebleken dat de president van die rekenkamer zelf, Horst Schröder, óók zo'n maandelijkse toelage kreeg. De SPD herhaalt de eis die zij drie weken geleden al stelde en die blijkens enquêtes wordt gedeeld door een meerderheid van de regionale bevolking: er moeten snel nieuwe verkiezingen komen.