Ter Beek: militair in uniform in Kamer

DEN HAAG, 20 DEC. Minister Ter Beek en staatssecretaris Frinking van defensie zouden het “op prijs stellen” als hun militaire medewerkers voortaan weer in uniform in de ambtenarenloge van de Tweede Kamer mogen zitten.

Dit schrijven zij in een brief aan Kamervoorzitter Deetman. De beide bewindslieden reageren daarmee op een discussie deze week met de Kamercommissie voor defensie, waarin de VVD het niet mogen dragen van uniformen door militairen bij de vergaderingen van de Tweede Kamer aan de orde stelde. In hun brief wijzen de bewindslieden erop dat eind jaren veertig door de Kamer zelf bezwaar is gemaakt tegen het dragen van uniformen tijdens de vergaderingen. “Het spreekt voor zichzelf dat wij er geen enkel bezwaar tegen zouden hebben als onze militaire medewerkers in uniform aanwezig zouden mogen zijn”, aldus de bewindslieden. Ze verzoeken de Kamer nu dan ook deze ban op te heffen.