Pronk niet naar VN, Rottenberg en Kok verheugd

DEN HAAG, 20 DEC. Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking is niet langer geïnteresseerd in de functie van onder-secretaris-generaal bij de Verenigde Naties in New York.

Hij wil zich blijven inzetten voor de landelijke politiek. Dat heeft hij zondag aan premier Lubbers en secretaris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties laten weten.

Vrijdag had Pronk een gesprek met Boutros Ghali in New York, die hem had uitgenodigd om over de positie van onder-secretaris-generaal voor humanitaire aangelegenheden te komen praten. Voor deze post waren een aantal kandidaten. Pronk sprak vrijdag ook met de Zweedse diplomaat Eliasson, die begin volgend jaar niet langer wil aanblijven als onder-secretaris generaal voor humanitaire zaken, omdat hij van mening is dat hij te wenig speelruimte krijgt.

Verschillende VN-organen beconcurreren elkaar als het om internationale hulpverlening gaat. Eliasson is er niet in geslaagd om de noodhulp van de VN beter te coördineren, hetgeen de opdracht is van het directoraat waaraan hij leiding geeft.

Pronk zei zondagavond op radio en televisie dat hij het werk als minister liever doet, “omdat je dan dichter bij de mensen staat voor wie je werkt dan als internationaal ambtenaar”. Ook was hem in de gesprekken in New York duidelijk geworden dat hij niet direct de armslag zou krijgen die nodig is om internationale hulpverlening bij conflicten en burgeroorlogen effectief te laten verlopen. Na zeven reizen naar Afrika en Bosnië in de afgelopen maanden heeft minister Pronk bij terugkomst telkens de internationale hulpverlening gehekeld.

In een recente nota van minister Kooijmans van buitenlandse zaken en van Pronk staat dat het vrij nieuwe directoraat voor humanitaire aangelegenheden van de VN een spilfunctie zou moeten krijgen bij de internationale hulpverlening. Andere VN-organen zouden niet vanwege hun eigen fondswerving gevecht moeten leveren om bij hulpverlening voorop te staan.

In een reactie op Pronks besluit zeggen PvdA leider Kok en partijvoorzitter Rottenberg verheugd te zijn dat Pronk in Nederland blijft. Een woordvoerder van de PvdA noemt het van groot belang dat Pronk in Nederland present is “in deze belangrijke fase van de PvdA, waarin hij de partij maximaal kan steunen.”

Pronk staat vijfde op de kandidatenlijst van de PvdA. In eigen kring wordt hij beschouwd als het linkse geweten van de partij. Hij is een kundig campagnevoerder en zijn beleid kan rekenen op brede steun in de partij. In het CDA en bij de VVD gaan stemmen op om het ontwikkelingsbeleid meer te laten bepalen door de minister van buitenlandse zaken en in de komende kabinetsperiode met een staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking te volstaan.