Premier Rusland wijt nederlaag aan hervormers

MOSKOU, 20 DEC. De Russische premier Viktor Tsjernomyrdin heeft twee belangrijke hervormingsgezinde ministers verantwoordelijk gesteld voor de nederlaag van de 'democratische' partijen bij de verkiezingen van vorige week.

Tsjernomyrdins uitspraken bevatten aanwijzingen dat de radicale koers richting een markteconomie, die de regering het afgelopen jaar heeft proberen te volgen, zal worden afgezwakt. “We moeten de waarheid onder ogen zien en erkennen dat veel mensen eerder tegen de ontberingen en de fouten van de huidige hervormingen hebben gestemd dan voor een bepaalde politieke partij”, zo zei Tsjernomyrdin zaterdag in een vraaggesprek met de vakbondskrant Troed. “De verkiezingsnederlaag is een persoonlijke evaluatie van Gajdar als verantwoordelijke man voor het ministerie van economische zaken. Hetzelfde geldt voor Tsjoebais. Ze moeten daar maar eens goed over nadenken. Ze hebben nu een hoop om over na te denken.”

Anatoli Tsjoebais leidt als minister van privatisering de verkoop van staatsbedrijven. Jegor Gajdar is minister van economische zaken en wordt algemeen beschouwd als de architect van de radicale economische hervormingen. Beiden zijn leiders van de partij Ruslands Keuze, die als meest hervormingsgezinde en meest Jeltsin-gezinde partij bij de parlementsverkiezingen volgens voorlopige uitslagen slechts 15 procent van de stemmen haalde. De partij van de ultranationalistische Vladimir Zjirinovski kreeg 24 procent, de Communisten 14 procent. Volgens de tellingen tot nu toe heeft Ruslands Keuze bij de zetels die per district worden verdeeld, wel relatief goede resultaten geboekt. De definitieve uitslagen wordt morgen of overmorgen verwacht.

In Moskou wordt rekening gehouden met een televisietoespraak van Jeltsin direct na het bekend worden van de officiële uitslag, waarin hij dan voor het eerst zal reageren op de sterke resultaten van de oppositie. Onder Ruslands nieuwe grondwet heeft hij de bevoegdheid een eerste minister aan te wijzen. Waarnemers achten de kans groot dat zijn keuze opnieuw Tsjernomyrdin zal zijn.

Met zijn vraaggesprek in Troed heeft Tsjernomyrdin twijfel gezaaid over voortzetting van de huidige radicale koers in de richting van een markteconomie. De Amerikaanse vice-president Albert Gore en de Duitse minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel zeiden gisteren na bezoeken aan Moskou uit te gaan van een ongewijzigd hervormingsbeleid.

De Russische minister van financiën Boris Fjodorov zei vrijdag al hetzelfde tegen collega's van de G7-landen gezegd van wel. Maar Tsjernomyrdin liet in Troed weten dat hij Gajdar en de zijnen al eerder heeft gewaarschuwd tegen de 'shock-therapie' en dat zijn waarschuwingen nu terecht zijn gebleken. “Het was fout in de rivier te springen zonder eerst de temperatuur van het water te voelen”, aldus Tsjernomyrdin.