PETER BOROSS; Ongepolijste doener

BOEDAPEST, 20 DEC. De ster van Péter Boross (65) staat nog niet erg lang aan het Hongaarse politieke firmament. Begin 1990 werkte hij nog als onder-secretaris in het persoonlijke kabinet van de vorige week begraven premier Antall. Daarna diende hij korte tijd als minister zonder portefeuille, belast met de staatsveiligheid, totdat hij in december 1990 tot minister van binnenlandse zaken werd benoemd.

Lid van Antalls partij, het Hongaars democratisch forum (MDF), werd hij pas in 1992. Maar begin dit jaar, bij het MDF-congres in januari, werd hij gekozen in het partijpresidium. Tegelijkertijd werd hij officieel benoemd als plaatsvervanger van Antall tijdens de periodes dat die in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Boross heeft als minister van binnenlandse zaken en als waarnemend premier een stijl van bestuur aan de dag gelegd die sommigen gedisciplineerd noemen, maar veel Hongaren als autoritair ervaren. Hij is er vooral in geïnteresseerd om problemen op te lossen en gaat daarbij uiterst pragmatisch te werk.

Boross is geboren in 1928 in het dorp Nagybajom. Hij kreeg een opleiding als advocaat en werkte als ambtenaar tot hij bij de Hongaarse revlutie van 1956 werd gearresteerd en uit de overheidsdienst werd gegooid. Daarna hield hij zich als ongeschoold arbeider, barman en kunsthandelaar in het leven totdat hij uiteindelijk een baantje kreeg in een kantine. Uiteindelijk werd hij hoofd van een catering-organisatie.

Boross wordt door MDF-leden vooral gezien als een technocraat die de regering en de partij op een efficiënte manier kan besturen. Zijn managementcapaciteiten bewees hij toen hij als minister van binnenlandse zaken op kundige wijze leiding gaf aan de grootste bureaucratie van het land. Maar het imago van Boross bij liberaal ingestelde Hongaren is niet erg goed: hij geldt als een weinig genuanceerde doener, die nogal ondiplomatiek uit de hoek kan komen. “De doorsnee Hongaar spreekt hij wel aan”, zegt een waarnemer in Boedapest. “Hij spreekt de taal van de gewone man en hij ziet eruit als een doorsnee-Hongaar. Het is een man met wie veel mensen zich makkelijk kunnen identificeren.”