Lubbers hoort stemmetjes op zijn vrije dagen

Binnen het CDA zijn er die hun hart vasthouden als minister-president Ruud Lubbers zich waagt aan theologische bespiegelingen. Niet zonder reden. Toen de premier tijdens een van zijn verkiezingscampagnes eens op weg was naar de EO-studio om te debatteren met de mannenbroeders Leerling (RPF), Van der Vlies (SGP) en Schutte (GPV), vroeg hij tot schrik van zijn adviseur “wat nou het verschil was tussen de Heilige Schrift en de bijbel”.

En afgelopen week nam Lubbers in de 'CDA-krant' het dossier 'Kerstmis' door, dat “direct en alles te maken heeft met mijn persoonlijk geloof”. Hij behandelt in kort bestek de dubbele oorsprong van het feest: de christelijke van de geboorte van het Kind, en de germaanse van het Sonnewendefeest “met een bijzondere betekenis voor het mystieke moment van de wisseling”.

Lubbers onthult ook dat het feest hem oproept om te luisteren “naar kleine stemmetjes”. Dat kan hij heel goed, antwoordt hij desgevraagd, maar hij heeft er wel vrije dagen voor nodig. De stemmen die hij hoort, vragen hem “stil te staan bij alles wat scheef ging”. Lubbers: “Ze geven me beter zicht op de dingen die werkelijk tellen. Ze gaan over de eenzaamheid onder mensen en de uitstraling dat mensen een boodschap aan elkaar moeten hebben om samen dingen te doen”. Gek genoeg geven dat soort geluiden de premier rust, dat wil hij er “eerlijkheidshalve” wel bij zeggen. En bij nader inzien blijkt ook dat de stemmetjes Lubbers niet alleen met Kerst bezoeken maar “aan het eind van iedere dag”. “Golven van de branding waar je niet aan ontkomt”.

Volgens de theologische opvatting van Lubbers draait het kerstfeest om het gegeven: “Ga weg uit de wereld van macht en glitter en geluid en lawaai. Ga naar de basis, naar soberheid en zelfs naar een zekere armoede.” Zo somber zal het bestaan van de premier en miljonair er waarschijnlijk niet uitzien nadat hij de politiek volgend jaar heeft verlaten, maar Lubbers is een beetje uitgekeken op de Olympus. Het “jongetje” is bij hem teruggekomen, zo vertrouwt hij het partijorgaan toe. Alleen is er wat veranderd. Vroeger was kerst “iets zo hoog als een ster”. “Nu is het eigenlijk andersom. Nu kijk ik naar het kribje op aard. Dat is zeker zo spannend. Ik zie al zoveel sterren... te veel soms”. (FV)

    • Cees Banning
    • Rob Meines