Kapitaalmarkt onbewogen onder afschaffen 180 jaar oud tarief

ROTTERDAM, 20 DEC. De afgelopen week waren de internationale obligatiemarkten nauwelijks van hun plaats te krijgen. De verschillende economische en politieke berichten, zoals de ontwikkelingen in Rusland na de verkiezingen, sorteerden nagenoeg geen effect op de kapitaalmarkten. Niet alleen de stemming was rustig, maar ook de omzetten waren laag. Veel institutionele beleggers hebben hun boeken, met grote winsten (!), voor dit jaar feitelijk al gesloten. Daarnaast hebben zij ook al veel geld voor 1994 voorbelegd, wat wil zeggen dat ze nu reeds leningen hebben gekocht, die ze pas volgend jaar hoeven te betalen. Behalve de laatste 10-jarige Nederlandse staatslening staan momenteel nog negen andere leningen op de emissiekalender van januari.

Nederland. Zowel de Nederlandse kapitaalmarkt als de geldmarkt was afgelopen week nagenoeg onveranderd. Toch bestond vooraf enige spanning op de geldmarkt wat vorige week zou gebeuren. De Nederlandse gulden is al tijden de sterkste munt van het EMS. Daarnaast was de gulden de laatste weken ook ten opzichte van de Duitse mark geapprecieerd, waarbij de mark weer onder de 1,12 was gekomen. Dit is ruim een half procent onder de spilkoers met de gulden; De Nederlandsche Bank heeft regelmatig aangegeven dat zij niet wil dat de gulden te sterk wordt ten opzichte van de mark. De verwachting was dan ook dat de Nederlandsche Bank vorige week de speciale beleningsrente zou verlagen. Dinsdag liet zij deze mogelijkheid voorbij gaan en verschoof ze de beslissing naar donderdag. Op die dag was de laatste vergadering van de Bundesbank van dit jaar. De Bundesbank, die al eerder had aangegeven dat de repo rate vijf weken onveranderd zou blijven, liet donderdag haar rentetarieven ongewijzigd. De Nederlandsche Bank deed hetzelfde, wat door enkele marktpartijen als een teleurstelling werd ervaren.

Wisseldisconto geschrapt. Wel maakte de Nederlandse centrale bank woensdag bekend dat het 180 jaar oud wisseldisconto af te schaffen. Hierdoor hoopt zij de geldmarkt beter te kunnen reguleren. Banken konden voorheen tegen onderpand van effecten bij de centrale bank lenen tegen dit relatief lage tarief. In de toekomst zal de centrale bank het hogere voorschottarief in rekening brengen, waardoor het voor banken iets minder aantrekkelijk wordt om bij voorbeeld schatkistpapier te verdisconteren. De staat heeft het afgelopen jaar enkele malen schatkistpromessen uitgegeven, die de banken konden verdisconteren bij de Nederlandsche Bank tegen het wisseldisconto, waardoor ze een arbitragewinst konden realiseren. Naast het afschaffen van het wisseldisconto zal ook het promessedisconto vanaf 1 januari niet meer worden gepubliceerd, omdat dit tarief al enkele jaren niet meer door de centrale bank wordt gehanteerd. Het wordt wel veel door banken gehanteerd om de debetrente op kredieten aan particulieren en andere debiteuren te bepalen.

Laatste Bundesbankvergadering. In Duitsland, en daar buiten, werd de laatste Bundesbankvergadering van afgelopen donderdag met spanning tegemoet gezien. Niet alleen zou de Bundesbank kunnen besluiten haar tarieven te verlagen, tevens zou ze de nieuwe doelstelling voor het geldgroeicijfer M3 bekend maken. Voorafgaand aan de vergadering maakte de Buba bekend dat M3 in november op een enigszins teleurstellend niveau van 7,2 procentwas uitgekomen, boven de doelstellingszone van 4,5 tot 6,5 procent. Voor volgend jaar is een iets lagere zone gekozen.Tezamen met het positieve groeicijfer over het derde kwartaal, waarmee Duitsland al twee kwartalen een licht positieve groei kent en de Westduitse economie de recessie van zich lijkt te hebben afgeschud, was dit voor de Bundesbank aanleiding haar tarieven ongewijzigd te laten.

Lange Duitse lening. De Duitse centrale bank kondigde woensdag aan dat zij voor de Treuhandsanstalt een 30-jaars lening zal emitteren. Eerder heropende de Duitse staat reeds een bestaande lening. Deze lening met een resterende looptijd van ruim 22 jaar had bij emissie een looptijd van 30 jaar. De Duitse staat speelt hiermee in op de animo van beleggers voor papier met lange looptijden en op het lage renteniveau op die leningen. De Deutsche Terminbörse, de Duitse evenknie van de EOE, zal komen met futures op langlopend papier. De Nederlandse 30-jaars lening had enigszins te lijden onder de aankondiging vanwege de verwachting dat sommige beleggers hun Nederlandse lening zullen ruilen voor de Duitse Treuhand-lening. Echter, niet alleen de 30-jaars rente stond ten opzichte van Duitsland iets onder druk, ook de 10-jaars rente ligt sinds de aankondiging van de nieuwe Nederlandse staatslening niet meer onder die in Duitsland. De korte rente daarentegen ligt nog wel ruim een half procentpunt onder de Duitse.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco Groep