Financiers komen Van Besouw te hulp

ROTTERDAM, 20 DEC. ABN Amro, Credit Lyonnais Bank Nederland en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij zijn tapijtfabriek Koninklijke Van Besouw uit Goirle te hulp geschoten met kapitaal dat hun een belang van 20 procent in de op de parallelmarkt genoteerde onderneming kan opleveren. Van Besouw moet extra saneren door tegenvallers bij de export naar Zwitserland en Duitsland en minder afname op de Nederlandse kantorenmarkt.

Dit heeft drs. F.H.M. de Ruijter vanmorgen gezegd. Hij wil veertig arbeidsplaatsen laten vervallen boven de vijftig al eerder dit jaar verdwenen personeelsleden. Na de sanering houdt Van Besouw nog 200 medewerkers over.

Het bedrijf koerst over 1993 aan op een 'aanzienlijk verlies' zo maakte Van Besouw eind vorige week bekend. Het verlies over vorig jaar bedroeg bijna 6 miljoen gulden. In september verwachtte Van Besouw nog het resultaat aanzienlijk te kunnen verbeteren.

De verliezen hebben het eigen vermogen van de tapijtfabrikant aangetast. De solvabiliteit van het parallelmarktfonds is sinds 1990 teruggelopen van 42 procent eigen vermogen tot 30 procent in 1992. Door nieuwe verliezen en te nemen voorzieningen voor het afvloeien van personeel zou het bedrijf nog verder op het eigen vermogen moeten interen.

De Ruijter heeft zowel de banken samen als de ontwikkelingsmaatschappij bereid gevonden elk een zogenoemde convertibele achtergestelde lening van 2 miljoen gulden te verstrekken. Deze lening, die het karakter draagt van een aandeel, mag bij het garantievermogen worden opgeteld. Daardoor komt Van Besouw uit de gevarenzone. Wanneer de lening wordt omgewisseld, krijgen zowel banken als ontwikkelingsmaatschappij elk een belang van tien procent.

De Ruijter noemt drie oorzaken waardoor de situatie sinds september is verslechterd. De tapijtexport van Besouw kwam onder druk. Bovendien liep onverwacht de vraag op de Nederlandse markt terug en lieten afnemers van kunstof plaatmateriaal dat ook bij Van Besouw gemaakt wordt het afweten. Volgens De Ruijter is aan de daling van de prijzen op deze markt ineens een einde gekomen en wachten de afnemers nu af.