Een 'peper in je reet'-systeem

Nog voordat hij wordt beëdigd als Kamerlid, is Rick van der Ploeg al het enfant terrible van de fractie van de Partij van de Arbeid. De 37-jarige hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam pleit voor afschaffing van het minimumloon, wat volgens hem tot een “ongekende burst” zal leiden in het aantal banen.

Saillant is dat het PvdA-verkiezingsprogram het minimumloon wil handhaven. “Zoals een beschaafd land altijd een vangnet kent voor degenen die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, zo is ook een minimumloon nodig dat de basisbehoeften dekt en het sluiten van vernederende arbeidscontracten blokkeert”, zo meldt het program 'Wat mensen bindt'. Van der Ploeg pleit voor een 'peper in je reet'-systeem en de afschaffing van het minimumloon is daar een onderdeel van.

De econoom, op dit moment lid van het partijbestuur en nummer 9 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, doet zijn uitspraken in het december-nummer van het lifestyle magazine Avenue. Bij het debat over de begroting van sociale zaken vorige week verwees het liberale Kamerlid Robin Linschoten naar Avenue ('Ewwenjoe', sprak hij). Hij zei graag met “verstandige mensen” als de PvdA'er Van der Ploeg te debatteren over de toekomst van de sociale zekerheid.

Behalve de afschaffing van het minimumloon is er nog een thema waarbij het VVD-verkiezingsprogram meer lijkt aan te sluiten bij de opvatting van Van der Ploeg dan zijn eigen PvdA-program: het basisinkomen. “Nederland beloont mensen om op hun reet te blijven zitten”, constateert Van der Ploeg en dat is niet alleen onbetaalbaar, maar ook onwaardig en onrechtvaardig voor de mensen die zo worden weggemoffeld. Hij wil “dat lamlendige, dat stiekeme, door een 'peper in je reet'-systeem vervangen. Geen WW, bijstand, WAO, VUT, AOW, maar voor ieder volwassene een basisinkomen.”

Het basisinkomen bedraagt 600 gulden per maand maar mensen mogen “naar hartelust” bijwerken. Van der Ploeg erkent dat het scenario staat of valt met de vraag of er voldoende werk is voor iedereen. “Volgens mij wel”, want de afschaffing van het minimumloon heeft tot gevolg dat werkgevers veel sneller mensen in dienst zullen nemen.

'Peper in je reet' moet beginnen bij de jongeren. “Toen Elske ter Veld hun uitkeringen wilde verlagen, was ik het volkomen met haar eens”, zegt Van der Ploeg. Er had nog wel “een honderdje of twee meer af gemogen”. Maar Ter Veld vergat te zeggen: “Goed, ik neem jullie dit geld af, maar vanaf nu hoeven jullie niet meer bang te zijn voor strafkortingen. Je mag zelf weten wat je erbij verdient”. Ter Veld, die de kortingen op de bijstand politiek niet heeft overleefd, had de jongeren moeten uitdagen “hun eigen broek op te halen”. De nieuwe collega's van Van der Ploeg gaan nog niet gebukt onder de politieke schoten voor de boeg van de oppositie. “Ach, het verzameld werk van Rick is goed voor iedere week een beetje politiek vuurwerk”, zegt één van hen. (CB)

    • Cees Banning
    • Rob Meines