'Discriminatie allochtonen op politie-academie'

DEN HAAG, 20 DEC. Eenentwintig allochtone studenten van de Nederlandse Politie Academie (NPA) in Apeldoorn hebben per brief laten weten dat zij zich op de academie gediscrimineerd voelen. De circa twintig pagina's tellende klachtenbrief draagt de titel “Een schreeuw om hulp” en is verstuurd naar de politiebonden, de directeur generaal Openbare Orde en Veiligheid en de directeur Politie van het ministerie van binnenlandse zaken. Op het ministerie van binnenlandse zaken is men “onaangenaam verrast” door de problemen op de NPA, aldus een woordvoerder van het ministerie. De NPA leidt haar studenten op tot politie-officier.

Het ministerie wil op korte termijn met de betrokkenen praten. “Het probleem van discriminatie op de academie speelde een half jaar geleden ook al. Er zijn daarna verbeteringen aangebracht. Dat nu weer problemen naar buiten komen, heeft ons toch wel verrast”, aldus de woordvoerder.

NPA-directeur F. van der Gun zegt niet de indruk te hebben dat de meerderheid van de allochtone studenten op de academie achter de inhoud van de brief staat. “Het beeld dat in de brief wordt geschetst van de vermangelde allochtone student is onzin.” Hij wijst op het grote belang dat de academie juist hecht aan allochtone studenten. “Zij moeten in de toekomst een brug naar de samenleving slaan. Er zijn 56 allochtone studenten uit tien verschillende landen. Ik verwacht dat 85 procent van hen de studie gewoon zal afronden.” Volgens hem bevinden zich onder de samenstellers studenten die wegens tegenvallende studieresultaten het advies zullen krijgen de academie te verlaten. Een woordvoerder van de Nederlandse politiebond (NPB) zegt datook studenten met goede studieresultaten de brief ondertekend hebben en “dat er absoluut iets op de NPA aan de hand is”. Van de samenstellers van de brief was vanmorgen niemand voor commentaar bereikbaar.