CDA wijzigt passage over minimumloon

DEN HAAG, 20 DEC. De partijraad van het CDA heeft vrijdag het concept-verkiezingsprogramma op punt van het minimumloon herschreven. De afschaffing van het minimumloon is van de baan, maar de verlaging nog niet.

Het CDA houdt de mogelijkheid van een verlaging open wanneer “dit een betenisvolle bijdrage kan opleveren voor het scheppen van eenvoudige arbeidsplaatsen”. Volgens het CDA heeft een aanpassing van het minimuloon geen invloed op de hoogte van het sociaal minimum.

“De scherpe kantjes zijn eraf”, zegt het Kamerlid Van Zijl (PvdA) desgevraagd in een reactie “maar en blijft nog een hoop mist hangen”. Volgens de sociaal-democraten leidt een verlaging van het minimumloon altijd tot lagere sociale uitkeringen. De PvdA verzet zich fel tegen een verlaging.

De oppositie is verdeeld. D66 pleit in haar verkiezingsprogram voor handhaving van het minimumloon; de VVD wil het afschaffen.

Het CDA-bestuur accepteerde vrijdag de wijzigingen unaniem. Volgens de partijwoordvoerder kan CDA-fractievoorzitter Brinkman zich “volledig vinden” in het aangepaste verkiezingsprogramma. Brinkman heeft zich steeds uitgesproken voor een afschaffing/verlaging van het minimumloon.

Ook op het punt van de belastingen is het concept-verkiezingsprogramma aangepast. De verlaging van het 60 procents-toptarief is van de baan. In plaats daarvan kiest het CDA voor een verlenging van de tweede schijf, zodat mensen pas bij een hoger inkomen in het hoogste tarief vallen.