Bonden en werkgevers laten Cao in bouw en horeca intact

ROTTERDAM, 20 DEC. Vakbonden en werkgevers in de bouwnijverheid en de horeca zullen de lopende collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) niet openbreken. Dit hebben de partijen vanochtend bevestigd.

Vorige maand sloten de vakcentrales en de centrale werkgeversorganisaties een sociaal akkoord waarin zij de bonden en de werkgevers oproepen bestaande CAO's 'tegen het licht te houden'. Naar nu blijkt hebben de werknemers en de werkgevers in de bouw en de horeca vorige week overleg gevoerd over het inleveren van afgesproken loonsverhogingen tegen meer werkgelegenheid. Ook in het sociaal akkoord staan meer werk en loonmatiging centraal.

In geen van beide bedrijfstakken is echter besloten gehoor te geven aan de oproep uit het sociaal akkoord. De bouwbond van het CNV wilde de reële loonsverhoging van 0,5 procent bovenop de prijscompensatie inleveren, mits de werkgevers aantoonbare extra banen zouden scheppen. De bond heeft voorgesteld extra huizen voor asielzoekers en gevangenissen te bouwen.

De werkgevers, verenigd in het AVBB, zeggen daartoe geen kans te zien. “In de bouw komen steeds minder opdrachten binnen. Dan kunnen we toch geen extra werkgelegenheid scheppen?”, zegt adjunct-directeur P. van Rooij van het AVBB. In de bouw werken 180.000 mensen.

De bouwbond van het FNV werd geconfronteerd met haar eigen leden die de afgesproken loonsverhoging niet wilde inleveren. “De bouwbond FNV moest onderhandelen met vastgebonden polsen”, aldus CAO-coördinator C. van der Knaap van de vakcentrale CNV. Hij zegt de houding van met name de werkgevers in de bouw te betreuren. “Ik constateer dat de bouwbonden wel de ruimte boden om tot afspraken te komen, maar dat de werkgevers verzuimd hebben deze afspraken in te vullen.”

De vakbonden en de werkgevers in de horeca zien in het sociaal akkoord geen aanleiding de meerjarige CAO open te breken. Hierin is afgesproken dat de 150.000 medewerkers volgend jaar een loonsverhoging ontvangen die gelijk is aan de prijscompensatie. Ook zijn in deze CAO al plannen opgenomen om meer mensen aan het werk te helpen. “Daarnaast groeit de werkgelegenheid in de horeca en gaat het relatief goed. Dat zijn voor ons geen redenen af te zien van de prijscompensatie”, aldus een woordvoerder van de Horecabond FNV.

Nu de partijen in de bouw en de horeca hebben besloten de meerjarige CAO's intact te laten, is het onwaarschijnlijk dat andere CAO's wel worden opengebroken. Volgens een woordvoerder van de PTT, waar voor de 100.000 medewerkers ook een meerjarige CAO werd afgesproken, beraadt het bedrijf zich nog over het openbreken van deze CAO. Ook de partijen in de schoonmaaksector (150.000 werknemers) praten vooralsnog niet over het ongedaan maken van de loonsverhoging in ruil voor werk.