Bolle akkers, beken en bos herverkaveld

HILVARENBEEK, 20 DEC. 'Hermeanderen' van beken, een volledige 'Ecologische Hoofdstructuur' (EHS) èn redelijk tevreden boeren en natuurbeschermers. Dat zijn de ongewone karakteristieken van het zaterdag in Diessen gepresenteerde plan voor de ruilverkaveling van het 8.175 hectare groot landbouw- en natuurgebied De Hilver bij Hilvarenbeek, Diessen en Moergestel.

Op de 'bolle akkers' van De Hilver wordt landbouw bedreven, de rest bestaat uit bossen en natuurgebieden. Het belangrijke recreatiegebied is aangetast door verzuring en vermesting als gevolg van de agrarische activiteiten.

Voor de verwezenlijking van de EHS wordt 812 hectare onttrokken aan de landbouw. Het is de eerste keer dat een 'Ecologische Hoofdstructuur' integraal in een ruilverkaveling wordt opgenomen. Met de hermeandering van de beken, waaronder de Reusel, willen de plannenmakers een herstel van het natuurlijke beeksysteem bereiken. Daartoe zal de Reusel met ongeveer 5 kilometer worden verlengd.

Met de ruilverkaveling is een bedrag van ruim 42 miljoen gulden gemoeid. De vertegenwoordiger in de landinrichtingscommissie namens de landschaps- en natuurbeschermingsorganisaties, L. Hilgers, is “gematigd tevreden” met het plan. “In ieder geval”, zegt hij, “wordt er meer aandacht besteed aan de natuurbelangen dan tot nog toe het geval was.” Melkveehouder J. Evers in de commissie: “Het is een plan met compromissen, maar we staan er volledig achter op voorwaarde dat de kosten niet alleen op ons worden afgeschoven. Natuur is een algemeen belang en dat moet dus uit de algemene middelen worden betaald.”

De Reusel, die door het landbouw- en natuurgebied De Hilver stroomt. (Foto Handelsblad / Leo van Velzen)