Zojuist verschenen

A. van Staden: Tussen orde en chaos; de organisatie van de veiligheid in het nieuwe Europa 319 blz. DSWO Press, ƒ 49,90

Een grondige, theoretisch onderbouwde, bespreking van de effecten van de veranderde situatie in Europa op veiligheidsinstellingen als NAVO, CVSE, WEU, en Verenigde Naties, door verschilldende auteurs, voorafgegaan door een inleiding van J.H. Leurdijk. Joegoslavië. Uitvoerige index en teksten van belangrijke documenten.