Zojuist verschenen

Theo van den Doel: Central Europe, The New Allies? 126 blz., Westview press, ƒ 63,60

De veiligheid van West-Europa mag door het einde van de Koude Oorlog zijn vergroot, de landen van Midden-Europa voelen zich na het vertrek van de Russen kwetsbaar. Omdat regionale veiligheidssamenwerking geen bruikbaar perspectief biedt en andere organisaties onvoldoende zekerheid te bieden hebben, verdient het aanbeveling deze landen onder bepaalde voorwaarden bij de NAVO te betrekken. Dat dient op een zodanige wijze te geschieden dat de cohesie van het Atlantisch bondgenootschap niet in gevaar komt. Een analyse van risico's en scenario's.