Philips-personeel ziet niets in Customer Day

Een aantal werknemers van Philips is “behoorlijk sceptisch” over het effect van de zogeheten Customer Day die het elektronicaconcern voor begin volgend jaar heeft belegd. Uit de voorlopige resultaten van een onderzoek door de centrale ondernemingsraad blijkt dat ruim de helft van de bijna vierhonderd or-leden “grote vraagtekens” zet bij het vervolg op de eerste klantendag, zo meldt de Philips-koerier van deze week.

Tijdens die eerste Customer Day in januari 1992 riep Philips-president Jan Timmer via een satelliet-televisieverbinding zijn personeelsleden op vooral klantvriendelijker te werken. Zestig procent van de ondervraagde or-leden heeft die dag als positief ervaren, maar op de vraag in welke mate de met Customer Day beoogde veranderingen op dit moment zijn gerealiseerd, antwoordde vijftig procent met “niets”. Nog eens dertig procent heeft “geen veranderingen” kunnen vaststellen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat flink wat werknemers twijfelen aan het effect van een tweede “Customer Day”. Zij spreken onder meer over een “gebrek aan motivatie voor de dag”, menen dat de “neuzen niet in één richting staan” en zetten “vraagtekens bij de voor deze dag gemaakte kosten”. Ook klagen zij erover dat “veel verwachtingen van de eerste klantendag niet zijn uitgekomen, veel vragen nooit zijn beantwoord en een continu verbeteringsproces ontbreekt”. Bovendien “handelt het management anders dan men preekt”.