Ministerie laat proef met aio's toe

ZOETERMEER, 18 DEC. Minister Ritzen (onderwijs) zal geen stappen ondernemen tegen de Universiteit van Amsterdam, die als experiment jonge promovendi wil aanstellen met een beurs in plaats van een salaris. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie gisteren gezegd.

De Amsterdamse universiteit wil met haar experiment de discussie aanzwengelen over de positie van de assistenten-in-opleiding (aio's). Aio's zijn werknemer en hebben recht op 1,5 jaar wachtgeld bij werkloosheid. De meeste aio's zijn enige tijd werkloos, waardoor de kosten aan wachtgeld voor de universiteiten zijn opgelopen tot 55 miljoen. Promovendi met een beurs gelden niet als werknemer en hebben dus ook geen recht op wachtgeld.

In eerdere reacties op het Amsterdamse plan liet het ministerie weten dat een dergelijke 'aantasting' van het aio-stelsel niet zou worden getolereerd, ook niet op kleine schaal. De minister zou als represaille streefcijfers voor aantallen aio's kunnen opleggen en de universiteiten kunnen korten op hun budget.

Dat zal vooralsnog niet gebeuren, liet een woordvoerder van het ministerie gisteren weten, nadat de Universiteit van Amsterdam donderdag besloot in januari met het experiment te beginnen. Staatssecretaris Cohen (hoger onderwijs) staat “neutraal” tegenover het Amsterdamse plan, aldus zijn woordvoerder. De bewindslieden “hechten aan het aio-stelsel maar erkennen dat de wachtgelden een probleem zijn.”