'Infiltranten in politiek werkten niet in opdracht'

AMSTERDAM, 18 DEC. Er was geen sprake van 'infiltratie' door de georganiseerde misdaad in de Amsterdamse VVD en PvdA, in de zin dat criminelen gestuurd zouden zijn om iets in de politiek te regelen. Dit zeggen de voorzitters van de Amsterdamse VVD en PvdA.

Twee weken geleden ontvingen de voorzitters W. Koole (PvdA) en P. Luijten (VVD) een ambtsbericht van de BVD waaruit blijkt dat de misstappen van de betrokken personen eruit zou bestaan dat ze in hun privé- of zakelijk leven omgingen met mensen uit de onderwereld. Beide 'infiltranten' zijn na gesprekken met de partijvoorzitters uit eigen beweging uit de politieke partijen gestapt. “Ik heb de persoon in kwestie met het belastende materiaal geconfronteerd”, vertelt Luijten. “De man ontkende en zei over andere informatie te beschikken. Maar het vervelende is dat ik dat niet kan checken”. De man, die al een paar jaar als partijlid actief was, zou toen zijn conclusie hebben getrokken en zijn opgestapt 'om de partij niet in verlegenheid te brengen'.

Koole en Luijten zijn uitermate geïrriteerd over de houding van de politie en justitie bij de Amsterdamse infiltratie-affaire. Ze voelen zich 'misbruikt' om de kooltjes voor politie en justitie uit het vuur te halen. “Als burgemeester Van Thijn, hoofdcommissaris Nordholt en ook de minister van binnenlandse zaken zegt dat die mensen fout zijn, wat moet je dan nog?”

Pas na maandenlang aandringen kregen Koole en Luijten twee weken geleden het ambtsbericht van de BVD waarin de verdenkingen aan het adres van het tweetal stonden beschreven. “Zonder bewijsmateriaal konden we niets. Je kan toch niet iemand zomaar royeren op basis van horen zeggen?”, aldus Luijten.

Nog steeds, zeggen de partijvoorzitters, weten zij niet wat de beschuldingen precies inhouden. In het ambtsbericht van de BVD staat: 'actief betrokken bij activiteiten van mensen waarvan hij wist dat die in het criminele circuit zaten.' Luijten: “Als dat zo is, waarom doet justitie dan zelf niets? Waarom ondernemen zij geen stappen tegen deze mensen? Niet wij, maar zij zijn er om boeven te vangen.”

Volgens de partijvoorzitters heeft de handelwijze van justitie en politie de politieke partijen voor grote dilemma's gesteld. Zij hebben nog steeds grote moeite met de manier waarop het nieuws hen bereikte. “Opeens kwam hoofdcommissaris Nordholt op de televisie zeggen dat we genfiltreerd zouden zijn”, zegt Luijten.

De voorzitters hebben hierover nu overleg aangevraagd met justitie, politie en de minster van binnenlandse zaken.