Indisch kader

Zo het er al niet is, dan lijkt het een uitstekende suggestie van de heer Alberts om 'in landen waar de bevolking dit tijdelijk zelf nog niet kan opbrengen, te komen tot de opleiding van ambtenaren voor de functie van het besturen''. Dit lijkt mij bovendien prima te passen in het budget van minister Pronk.

Eén essentieel aspect ontbreekt m.i. aan dit pleidooi en dat is de plaats waar deze opleiding gevestigd zou moeten worden.

Doe je dat in Nederland, dan is de kans groot dat de afgestudeerden, al of niet na enkele reisjes, toch maar besluiten om in het Westen te blijven wonen; dwang om dat te verhinderen heeft geen enkele rechtsgrond. Bovendien dreigt zo'n opleiding hier te theoretisch en afstandelijk te worden.

Daarom zou een dergelijke opleiding in de ontwikkelingslanden dienen te worden gevestigd, met natuurlijk alle prioriteit voor autochtone studenten. De studie zal dan automatisch zo lokaal gericht zijn, dat men er na afloop niet zo gemakkelijk in het Westen mee aan de slag komt. En als de beschikbaarheid van bepaalde vakdocenten het probleem zou zijn: menig westers hoogleraar zal graag eens een poosje gastcolleges willen komen geven.

    • Ico van der Willik