Het zilverleven

Met leedvermaak wijzen de buitenstaanders op de slogan 'Vie d'Or, een leven verzekerd'.

Het leven bleek voor de 13.000 polishouders immers nog geen vijf jaar te duren: het bedrijf is ontbonden. Het gouden leven bleek te veel belofte en te weinig werkelijkheid, zo meende stille curator Boet. In verzekeringskringen wordt nu aan die stelling getwijfeld. Een aantal verzekeraars, onder wie Zürich Leven, wil de polissen mogelijk zelfs tegen de bestaande voorwaarden overnemen. De polissen lijken op zich gigantische rendementen te beloven, maar in de praktijk blijkt dat voor polishouders tegen, maar voor verzekeraars mee te vallen. De 81 verschillende polissen van Vie d'Or blijken veel kleine lettertjes te bevatten waardoor het rendement lager uitvalt. Zo beloofde Vie d'Or in een aantal gevallen een hoog rendement bij een bepaalde hoge rentestand, die nu niet meer van toepassing is. Nu de rente daalt, hadden veel polishouders sowieso moeten slikken. De verzekeraars willen wel polissen overnemen, maar de vraag is alleen: hoe vertellen wij de polishouders van de kleine letters? Dat is inmiddels wat gemakkelijker geworden. Er waren polishouders die dachten dat alles al was verloren: nu blijkt alleen het gouden leven van zilver te zijn. (WvE)