Het feit dat de rol van een klunzig persoon op tv ...

Het feit dat de rol van een klunzig persoon op tv vaak gespeeld wordt door een Nederlandstalige die een Limburgs accent probeert te imiteren, getuigt niet alleen van weinig fantasie, maar degradeert het Limburgs bovendien tot een zangerig Nederlands met een zachte g.

M.P.M. Derkx, LU Wageningen

Mensen die zich bij hun buren beklagen over geluidsoverlast wordt vaak verweten dat zij overgevoelig voor geluid zijn, terwijl met even veel recht gesteld kan worden dat de veroorzakers van geluid bang voor stilte zijn.

M.J.F. van Pelt, LU Wageningen

Voor een goed begrip van 'verantwoorde' televisieprogramma's is grondige kennis van 'pulp'-programma's tegenwoordig een vereiste.

C. Spaaij, LU Wageningen