GENEESMIDDELEN

Een van de laatste daden voor zijn aftreden heeft Simons weer op korte termijn een wijziging aangebracht in de regeling voor geneesmiddelenvergoeding.

Per 1 januari 1994 worden geneesmiddelen die op recept worden afgeleverd maar ook bij een drogist kunnen worden gekocht en geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid en vitaminepreparaten niet meer door de AWBZ vergoed. Ze komen dus (op uitzonderingen na) voor eigen rekening van de patiënt. De reden is besparing van de collectieve lasten door geneesmiddelen.

Van één van de middelen die voor eigen rekening komen worden de kosten per jaar geschat op ongeveer 22 miljoen gulden. Deze kosten komen dus voor rekening van de patiënt en leiden tot een 'besparing' ter hoogte van dit bedrag. Echter op verzoek van de patiënt kunnen arts en apotheker in overleg op een gelijkwaardig middel overgaan dat wel wordt vergoed door de AWBZ. De kosten bedragen op jaarbasis 40 miljoen gulden. In plaats van een besparing van 22 miljoen een toename van de kosten van 18 miljoen gulden.

    • F.H.T. Nijpels