Flexovit: weinig afwijking resultaat

Het slijpschijvenbedrijf Flexovit uit Deventer verwacht dat de resultaten dit jaar weinig zullen afwijken van die over 1992. Toen steeg de netto winst van 2,2 miljoen tot 6,7 miljoen gulden. Voor het jaar 1994 wordt een verdere verbetering van de resultaten verwacht.

Omzet en resultaten hebben in de tweede helft van het jaar een positieve ontwikkeling doorgemaakt in overeenstemming met de verwachtingen die bij publikatie van de halfjaarcijfers zijn uitgesprokmen. De omzet stijgt dit jaar met ruim twee procent tot ongeveer 138 miljoen gulden. Van valuta-effecten ging een negatieve invloed van twee procent uit.

Het Nederlandse produktiebedrijf van Flexovit in Eibergen levert dit jaar een aanzienlijk lagere bijdrage aan de winst doordat de omzetten van de meeste Europese verkoopvestigingen zijn achtergebleven. Daarentegen heeft de winst van de Australische vestigingen zich hersteld.