Energieheffing in 1995 voor kleinverbruikers

DEN HAAG, 18 DEC. Nederland zal in 1995 zelf een energieheffing voor kleinverbruikers invoeren als volgend jaar binnen Europa geen overeenstemming wordt bereikt over een dergelijke heffing. Dit zei premier Lubbers gisteren na afloop van de ministerraad.

Een energieheffing is volgens het kabinet noodzakelijk om de uitstoot van het schadelijke kooldioxyde terug te dringen. In het Nationaal Milieubeleidsplan Twee (NMP2), dat dinsdag uitkomt, pleit het kabinet voor het duurder maken van energie door middel van een energieheffing voor kleinverbruikers in 1995. De maatregel is niet bedoeld als lastenverzwaring en het geld dat de heffing oplevert zal “voor honderd procent worden teruggesluisd”, aldus Lubbers. Als voorbeeld noemde de premier een verlaging van de belasting op arbeid.

De heffing zal niet voor het bedrijfsleven gelden en daardoor zal de energiebesparing tot maximaal één procent beperkt blijven. Lubbers erkende dat het effect van “een bescheiden invoering” klein is, maar dat het een belangrijk signaal is en het een eerste stap is naar een “bredere internationale opzet”.

De kans dat volgend jaar in Europees verband een heffing op energie wordt ingevoerd, acht de premier “zeer klein”. Daarom zal Nederland proberen met een aantal Noordwesteuropese landen afspraken te maken over het duurder maken van energie. Als ook dit niet lukt zal vanaf 1995 Nederlandse energie duurder worden, maar dan alleen voor kleinverbruikers.

Het bedrijfsleven moet volgens de premier “buiten schot blijven” omdat energieheffingen voor grootverbruikers in Nederland de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te veel zou aantasten. Over de daadwerkelijke uitvoering van de nu aangekondigde maatregel beslist echter een volgend kabinet.

Vice-premier Kok zei vorig weekeinde in zijn toespraak op het verkiezingscongres van de PvdA al dat het wat zijn partij betreft nodig is dat Nederland na 1994 niet langer op de andere Europese landen wacht met de invoering van energieheffingen. Kok zei niet dat de heffing alleen voor kleinverbruikers zou moeten gelden.

In het NMP2 staat volgens Lubbers ook dat de benzine duurder wordt. Door het autogebruik terug te dringen moet de uitstoot van kooldioxyde worden beperkt. Ook deze kosten moeten weer terugvloeien naar de automobilist door “bijvoorbeeld een verlaging van de motorrijtuigenbelasting of door een daling van de inkomstenbelasting”.