De snelste groeiers

Het land met de grootste economische groei per inwoner ligt op het meest verarmde continent. Het Afrikaanse Botswana heeft de afgelopen vijf jaar een geweldige spurt ingezet. Niettemin behoort de republiek nog steeds tot de armste landen ter wereld.

Het bruto nationaal produkt (BNP) per hoofd van de bevolking steeg de afgelopen vijf jaar in Botswana met 79 procent. Zuid-Korea neemt met een groei van 75 procent een eervolle tweede plaats in. Ook in Europa worden economische 'wonderen' verricht, het BNP per Portugees is sinds 1987 met 65 procent gestegen. Nederland behoort tot de grote schare bescheidener groeiers; hier bedroeg de groei in die zelfde periode 23 procent.

Het geheim van Botswana schuilt in de daar aanwezige grondstoffen: het is rijk aan diamanten. Zo rijk zelfs, dat minister Pronk het land geen nieuwe ontwikkelingshulp wil geven. Maar volgens een woordvoerster van het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking komen de inkomsten uit de diamanthandel slechts een klein deel van de bevolking ten goede. Bovendien kan een dalende diamantprijs het land weer snel in de problemen brengen.

    • Kim Wannet